• มิสซาผู้ล่วงลับทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที 4 ของเดือน เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 มิสซาเวลา 16.00 น. (หลังมิสซามีคุณพ่อไปเสกหลุม) / ค่าบำรุงสุสาน โปรดชำระผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาสามพราน ชื่อบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ (ศานติคาม) เลขที่ 525-2-07525-3 และธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส สามพราน นครปฐม ชื่อบัญชี สุสานโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (ศานติคาม) เลขที่บัญชี 904-009229-9 แล้วส่งเอกสารการโอนมาที่อีเมล info@santikham.com หรือทางไลน์ 087-5314490 พร้อมเขียนเบอร์หลุมหรือชื่อผู้ตาย และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ มาด้วยทุกครั้ง

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ล่วงลับที่บรรจุศพ เดือนพฤศจิกายน 2010/2553

ยอแซฟ ธีรยุทธ น้ำเพชร   หลุม 08-0127 (โซนใหม่ 8)  บรรจุศพวันที่ 9 พฤศจิกายน 2553/2010
เปโตร คชาชัช ปัญญาเลิศวุฒิ หลุม 5934 บรรจุศพวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553/2010
มารีอา ปราณี แจ่มสิริโสภณศิลป์ หลุม 4910 บรรจุศพวันที่ 13 พฤศจิกายน 2553/2010
มารีอา เสริมศรี จรรยาวนิช หลุม 3801 บรรจุศพวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553/2010
มารีอา นงนุช ตั้งตระกูล หลุม 1813 บรรจุศพวันที่ 19พฤศจิกายน 2553/2010
อันนาน วัฒนา เปี่ยมวารินทร์ หลุม 0149 บรรจุศพวันที่ 20 พฤศจิกายน 2553/2010
นายวิชิต จันทร์เจริญ หลุม 5107 บรรจุกระดูกวันที่ 20 พฤศจิกายน 2553/2010
เปโตร ไพรัช ภาคสุวรรณ หลุม 3222 บรรจุกระดูกวันที่ 23 พฤศจิกายน 2553/2010
มารีอา กานดา สุเมธยุทธ หลุม 3630 บรรจุศพวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553/2010
มาร์โก วีรชัย ไชยรา หลุม 08-0128 (โซนใหม่ 8) บรรจุศพวันที่ 27 พฤศจิกายน 2553/2010
Agustin Nickance Sucharitaves หลุม 08-0129 (โซนใหม่ 8) บรรจุอัฐิวันที่ 29 พฤศจิกายน 2553/2010
เปาโล สงวน ลีลาจินดา หลุม 4015 บรรจุศพวันที่ 29 พฤศจิกายน 2553/2010


 

หน้าแรก | ประวัติสุสาน | ประวัติวัด | ค้นหาหลุมศพ | ตารางมิสซาประจำเดือน | ตารางมิสซา | ข่าวสาร | รวมรูปภาพ | ติดต่อเรา
บทสวดพลมารี

Copyright © 2009 ศานติคาม สุสานมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ ฯ

Visitors: Since 10-10-2009