• มิสซาผู้ล่วงลับทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที 4 ของเดือน เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 มิสซาเวลา 16.00 น. (หลังมิสซามีคุณพ่อไปเสกหลุม) / ค่าบำรุงสุสาน โปรดชำระผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาสามพราน ชื่อบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ (ศานติคาม) เลขที่ 525-2-07525-3 และธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส สามพราน นครปฐม ชื่อบัญชี สุสานโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (ศานติคาม) เลขที่บัญชี 904-009229-9 แล้วส่งเอกสารการโอนมาที่อีเมล info@santikham.com หรือทางไลน์ 087-5314490 พร้อมเขียนเบอร์หลุมหรือชื่อผู้ตาย และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ มาด้วยทุกครั้ง

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน มกราคม 2016

บรรจุศพ มารีอา  สมจิตร์  กัลมาพิจิตร  วันอังคารที่  5  มกราคม  2016  โซน 1  หลุม  0422
บรรจุศพ   มารีอา  จิตใส   โกวงศ์    วันพุธที่  6  มกราคม  2016  โซน  3  หลุม  2509
บรรจุศพ  เทเรซา  จันทนา   สุพรรณพยัคฆ์   วันเสาร์ที่  9  มกราคม  2016  โซน 8  หลุม  0230
บรรจุศพ  เทเรซา  ฉอ้อน  ทิวไผ่งาม   วันเสาร์ที่  9  มกราคม  2016  โซน  5  หลุม  6523
บรรจุกระดูก  เทเรซา  จันทร์เพ็ญ  วินิจฉัยกุล  วันพุธที่  13  มกราคม  2016  โซน 8  หลุม  0841
บรรจุกระดูก  อันตน  สุภีร์  หลีเหล่างาม  วันอังคารที่  19  มกราคม  2016  โซน 3  หลุม  3514
บรรจุศพ คอนาต้า  ประนอม  มินประพาฬ  วันพุธที่  20  มกราคม  2016  โซน  5  หลุม  5106
บรรจุศพ  มารีอา  จิตรลดา   ปรีชาวุฒ  วันพุธที่  20  มกราคม  2016  โซน 8  หลุม  1052
บรรจุศพ  มาการีตา  สุภางค์  สุภาพวานิช  วันศุกร์ที่  22  มกราคม  2016  โซน  8  หลุม  1127
บรรจุศพ  ซิลวานุช  ธีรวัฒน์   เจนวิทยา  วันเสาร์ที่  23  มกราคม  2016  โซน 4  หลุม  2742
บรรจุศพ  ยอแซฟ  ปรีชา  สินกิจจาทรัพย์   วันเสาร์ที่  23 มกราคม  2016  โซน  8  หลุม  1128
บรรจุศพ  ยออากิม  ชัยนันท์  นันทวิสัย  วันจันทร์ที่  25  มกราคม  2016    โซน  8  หลุม  1129
บรรจุศพ  เปโตร  ฤทธา  ยศสุนทรากุล  วันเสาร์ที่  30  มกราคม  2016  โซน 8  หลุม  1130


 

หน้าแรก | ประวัติสุสาน | ประวัติวัด | ค้นหาหลุมศพ | ตารางมิสซาประจำเดือน | ตารางมิสซา | ข่าวสาร | รวมรูปภาพ | ติดต่อเรา
บทสวดพลมารี

Copyright © 2009 ศานติคาม สุสานมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ ฯ

Visitors: Since 10-10-2009