• มิสซาผู้ล่วงลับทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที 4 ของเดือน เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 มิสซาเวลา 16.00 น. (หลังมิสซามีคุณพ่อไปเสกหลุม) / ค่าบำรุงสุสาน โปรดชำระผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาสามพราน ชื่อบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ (ศานติคาม) เลขที่ 525-2-07525-3 และธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส สามพราน นครปฐม ชื่อบัญชี สุสานโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (ศานติคาม) เลขที่บัญชี 904-009229-9 แล้วส่งเอกสารการโอนมาที่อีเมล info@santikham.com หรือทางไลน์ 087-5314490 พร้อมเขียนเบอร์หลุมหรือชื่อผู้ตาย และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ มาด้วยทุกครั้ง

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน ธันวาคม 2018

บรรจุศพ เทเรซา สมบูรณ์   เชื้อหอม  วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2018    คอนโด 2-4-0202
บรรจุศพ มารีอา มาลี   อดุลศิริสวัสดิ์  วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2018  โซน 1 หลุม 0912
บรรจุกระดูก Andreas Gerardus van Koeverden วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2018 โซน 3 หลุม 1911
บรรจุศพ มารีอา กาญจนา   ไชยกิจ วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2018 โซน 2 หลุม 0144
บรรจุศพ ยูเลียนา พนิตนาฏ   วงศ์พานิช วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2018 โซน 1 หลุม 1108
บรรจุศพ ฟรังซิสโก สวัสดิ์   ตรีคณา วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2018 โซน 8 หลุม 1637
บรรจุศพ มารีอา เตือนใจ  โรจนะสาโรช  วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2018  โซน 3 หลุม 3006
บรรจุศพ มารีอา รัตนา  ดาราอัมพรเลิศ  วันอังคารที่ 11 ธันวาคม  2018  โซน 8 หลุม 1638
บรรจุกระดูก ยอแซฟ วราวุธ  โกญจนาท วันพุธที่ 12 ธันวาคม   2018  โซน1 หลุม 0921
บรรจุกระดูก หลุยส์ ณัฏฐพงศ์   ประคองสันติกุล วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2018 โซน 8 หลุม 1640
บรรจุศพ ร็อค เล็ก   แซ่บู้  วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2018 โซน 8 หลุม 1639
บรรจุศพ ยอแซฟ จินดา   กิจนิชี วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2018 โซน 4 หลุม 2633
บรรจุศพ เทเรซา แห่งพระกุมารเยซู ง่วนเตียง  แซ่เตีย วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2018 โซน 8 หลุม 1641
บรรจุกระดูก ยอแซฟ ไพโรจน์   ประสิทธิ์รัตนพร วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2018 โซน 8 หลุม 0840


 

หน้าแรก | ประวัติสุสาน | ประวัติวัด | ค้นหาหลุมศพ | ตารางมิสซาประจำเดือน | ตารางมิสซา | ข่าวสาร | รวมรูปภาพ | ติดต่อเรา
บทสวดพลมารี

Copyright © 2009 ศานติคาม สุสานมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ ฯ

Visitors: Since 10-10-2009