• เสกสุสานศานติคาม ประจำปี 2562/2019 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562/2019 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมพระสันตปาปายอห์น ปอลที่ 2 (บริเวณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน) / ค่าบำรุงสุสาน สามารถชำระผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาสามพราน ชื่อบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ (ศานติคาม) เลขที่ 525-2-07525-3 และธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส สามพราน นครปฐม ชื่อบัญชี สุสานโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (ศานติคาม) เลขที่บัญชี 904-009229-9 แล้วส่งเอกสารการโอนมาที่ เบอร์โทรสาร. 02-4290864 พร้อมเขียนเบอร์หลุมหรือชื่อผู้ตาย และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ มาด้วยทุกครั้ง / มิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับประจำเดือน จะจัดขึ้นทุกวันอาทิตย์ที่ 4 ของเดือน ในเดือนนี้ ตรงกับ วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561/2018 เวลา 16.30 น. คุณพ่ออนุสรณ์ แก้วขจร เป็นประธาน/ บรรจุศพ มารีอา กาญจนา ไชยกิจ วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2018 โซน 2 หลุม 0144/ บรรจุศพ ยูเลียนา พนิตนาฏ วงศ์พานิช วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2018 โซน 1 หลุม 1108/ บรรจุศพ ฟรังซิสโก สวัสดิ์ ตรีคณา วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2018 โซน 8 หลุม 1637/ บรรจุศพ มารีอา เตือนใจ โรจนะสาโรช วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2018 โซน 3 หลุม 3006/ บรรจุศพ รัตนา ดาราอัมพรเลิศ วันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน 2018 โซน 8 หลุม 1638/ บรรจุกระดูก ยอแซฟ วราวุธ โกญจนาท วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2018 2018 โซน 1 หลุม 0921

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน ธันวาคม 2018

บรรจุศพ เทเรซา สมบูรณ์   เชื้อหอม  วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2018    คอนโด 2-4-0202
บรรจุศพ มารีอา มาลี   อดุลศิริสวัสดิ์  วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2018  โซน 1 หลุม 0912
บรรจุกระดูก Mr.Gerardus van Koeverden วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2018 โซน 3 หลุม 1911
บรรจุศพ มารีอา กาญจนา   ไชยกิจ วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2018 โซน 2 หลุม 0144
บรรจุศพ ยูเลียนา พนิตนาฏ   วงศ์พานิช  วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2018 โซน 1 หลุม 1108
บรรจุศพ มารีอา เตือนใจ  โรจนะสาโรช วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2018 โซน 3 หลุม 3006
บรรจุกระดูก ยอแซฟ วราวุธ  โกญจนาท วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2018 2018 โซน 1 หลุม 0921
บรรจุกระดูก Andreas Gerardus van Koeverden วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2018 โซน 3 หลุม 1911
บรรจุศพ มารีอา กาญจนา   ไชยกิจ วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2018 โซน 2 หลุม 0144
บรรจุศพ ยูเลียนา พนิตนาฏ   วงศ์พานิช วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2018 โซน 1 หลุม 1108
บรรจุศพ ฟรังซิสโก สวัสดิ์   ตรีคณา วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2018 โซน 8 หลุม 1637
บรรจุศพ มารีอา เตือนใจ  โรจนะสาโรช  วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2018  โซน 3 หลุม 3006
บรรจุศพ มารีอา รัตนา  ดาราอัมพรเลิศ  วันอังคารที่ 11 ธันวาคม  2018  โซน 8 หลุม 1638
บรรจุกระดูก  ยอแซฟ วราวุธ  โกญจนาท วันพุธที่ 12 ธันวาคม   2018  โซน1 หลุม 0921


 

หน้าแรก | ประวัติสุสาน | ประวัติวัด | ค้นหาหลุมศพ | ตารางมิสซาประจำเดือน | ตารางมิสซา | ข่าวสาร | รวมรูปภาพ | ติดต่อเรา

Copyright © 2009 ศานติคาม สุสานมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ ฯ

Visitors: Since 10-10-2009