• มิสซาผู้ล่วงลับทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที 4 ของเดือน เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 มิสซาเวลา 16.00 น. (หลังมิสซามีคุณพ่อไปเสกหลุม) / ค่าบำรุงสุสาน โปรดชำระผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาสามพราน ชื่อบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ (ศานติคาม) เลขที่ 525-2-07525-3 และธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส สามพราน นครปฐม ชื่อบัญชี สุสานโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (ศานติคาม) เลขที่บัญชี 904-009229-9 แล้วส่งเอกสารการโอนมาที่อีเมล info@santikham.com หรือทางไลน์ 087-5314490 พร้อมเขียนเบอร์หลุมหรือชื่อผู้ตาย และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ มาด้วยทุกครั้ง

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือนเมษายน 2020

บรรจุศพ เปโตร เวทย์   ศรีสมพงษ์ วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2020 คอนโด 2-4-0106
บรรจุศพ อันนา สมสุข  จูฑะโยธิน  วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2020 โซน 2 หลุม 0547
บรรจุศพ แบร์นาแด๊ต ทิพย์วรรณ  โกญจนาท  วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2020 โซน 2 หลุม 0347
บรรจุศพ ยอแซฟ นิธิโรจน์  ชนนท์สิริวรกุล วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2020 โซน 8 หลุม 1844
บรรจุศพ ยอแซพ วิชัย  หงษ์สิทธิวงศ์ วันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2020 โซน 8 หลุม 1732
บรรจุศพ JOHN LEONARD   HATHAWAY  วันพุธที่ 8 เมษายน 2020 โซน 8 หลุม 1845
บรรจุศพ ยูดาห์ สายัณห์  วิทยนคร วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2020 โซน 9 หลุม 0721
บรรจุศพ ยอแซฟ(ฟรังซิสโก) นิมิต  พันธุมจินดา วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2020 โซน 3 หลุม 2408
บรรจุศพ อักแนส จินตนา  อุกฤษฎ์  วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2020 โซน 6 หลุม 5932 
บรรจุศพ มารีย์ กอแรตตี สุนัน  วัฒนดำรง วันเสาร์ที่ 11 เมษายน 2020 โซน 8 หลุม 1846
บรรจุศพ ยอแซฟ  สาวิตร  เด่นอำไพ วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2020 คอนโด 2-4-0107
บรรจุกระดูก ยอแซฟ นายแพทย์  วิสูตร  วัฒนโยธิน วันอังคารที่ 14 เมษายน 2020 โซน 4 หลุม 2540
บรรจุศพ บลาซีลีโอ วันชัย   กิจจิว วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2020 โซน 8 หลุม 1847
บรรจุศพ เอลิซาเบธ วงเดือน  เวสประชุม วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2020 โซน 8 หลุม 1848
บรรจุศพ เทเรซา ประนอม  วงษ์ยรรยง วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2020 โซน 1 หลุม 1415


 

หน้าแรก | ประวัติสุสาน | ประวัติวัด | ค้นหาหลุมศพ | ตารางมิสซาประจำเดือน | ตารางมิสซา | ข่าวสาร | รวมรูปภาพ | ติดต่อเรา
บทสวดพลมารี

Copyright © 2009 ศานติคาม สุสานมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ ฯ

Visitors: Since 10-10-2009