• เสกสุสานศานติคาม ประจำปี 2564/2021 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564/2021 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมพระสันตปาปา ยอห์น ปอลที่ 2 (บริเวณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน) / ค่าบำรุงสุสาน สามารถชำระผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาสามพราน ชื่อบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ (ศานติคาม) เลขที่ 525-2-07525-3 และธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส สามพราน นครปฐม ชื่อบัญชี สุสานโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (ศานติคาม) เลขที่บัญชี 904-009229-9 แล้วส่งเอกสารการโอนมาที่ เบอร์โทรสาร. 02-4290864 พร้อมเขียนเบอร์หลุมหรือชื่อผู้ตาย และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ มาด้วยทุกครั้ง / ของดมิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับประจำเดือนมีนาคม เวลา 16.30 น./

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน สิงหาคม 2018

บรรจุศพ ยอแซฟ บุญสม   จูฑะสมพากร  วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2018  โซน 8 หลุม 1547
บรรจุศพ มารีอา ลัดดา   งามเอก  วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2018 โซน 1 หลุม 1518
บรรจุศพ มารีอา ธีดา   อิทธิวัฒนพงศ์  วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2018 โซน 8 หลุม 1548
บรรจุศพ แบรนเดน ยงสิน  ติรชัยมงคล  วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2018 โซน 8 หลุม 1549
บรรจุศพ มารีอา มักดาเลนา ไพรินทร์   รัตตมณี  วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2018 โซน 2 หลุม 1242
บรรจุศพ อันนา สุนี   อานามนารถ  วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2018 โซน 5 หลุม 6302
บรรจุศพ เทเรซา ณัฐชา  อำนวยทรัพย์  วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2018 โซน 8 หลุม 1550
บรรจุศพ มารีอา กัญญารัตน์   สังขรัตน์  วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2018 คอนโด 2-4-0320
บรรจุศพ มารีอา สมพร   วรรณาสุนทรไชย  วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2018 โซน 8 หลุม 1551
บรรจุศพ ยอแซฟ เด็ดดวง  ย้วยความดี  วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2018 โซน 2 หลุม 0248


 

หน้าแรก | ประวัติสุสาน | ประวัติวัด | ค้นหาหลุมศพ | ตารางมิสซาประจำเดือน | ตารางมิสซา | ข่าวสาร | รวมรูปภาพ | ติดต่อเรา

Copyright © 2009 ศานติคาม สุสานมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ ฯ

Visitors: Since 10-10-2009