• มิสซาผู้ล่วงลับทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที 4 ของเดือน เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 มิสซาเวลา 16.00 น. (หลังมิสซามีคุณพ่อไปเสกหลุม) / ค่าบำรุงสุสาน โปรดชำระผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาสามพราน ชื่อบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ (ศานติคาม) เลขที่ 525-2-07525-3 และธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส สามพราน นครปฐม ชื่อบัญชี สุสานโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (ศานติคาม) เลขที่บัญชี 904-009229-9 แล้วส่งเอกสารการโอนมาที่อีเมล info@santikham.com หรือทางไลน์ 087-5314490 พร้อมเขียนเบอร์หลุมหรือชื่อผู้ตาย และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ มาด้วยทุกครั้ง

ประวัติสุสาน มิสซังโรมันคาทอลิก กรุงเทพฯ “ศานติคาม”

S__15482889.jpg

สุสานมิสซังโรมันคาทอลิก กรุงเทพฯ “ศานติคาม” เป็นสถานที่ซึ่งเกิดจากความริเริ่มของพระคาร์ดินัล มีชัย กิจบุญชู ที่มีนโยบายจะให้มีสุสานกลางของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สร้างไว้เพื่อบรรจุร่างคริสตชนผู้ล่วงลับ จึงได้จัดหาพื้นที่บริเวณด้านทิศตะวันออกของบ้านสวนยอแซฟ ประกอบด้วยเนื้อที่ 95 ไร่ เริ่มทำการก่อสร้างประมาณเดือนธันวาคม ค.ศ. 1993 โดยมีคุณพ่อ อดิศักดิ์ สมแสงสรวง เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการก่อสร้าง

คำว่า “ศานติคาม” หมายถึง บ้านแห่งสันติ
โดยมีชื่อเป็นทางการหรือ ชื่อเต็มว่า สุสานมิสซังโรมันคาทอลิก กรุงเทพฯ “ศานติคาม”

เดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1994 ได้มีการย้ายศพ - กระดูก จากสุสานวัดกาลหว่าร์เป็นสุสานแรกมากกว่า 200 หลุม ซึ่งอยู่ในเขตที่รัฐเวนคืนที่ดิน มาไว้ที่สุสานศานติคาม ขณะนั้นสำนักงานชั่วคราวของสุสานอยู่ที่บ้านสวนยอแซฟ จากนั้นอีกประมาณ 3-4 เดือนได้ย้ายสำนักงานชั่วคราว มาที่บ้านเณรยอแซฟ และในเวลานั้นทางอัครสังฆมลฑลกรุงเทพฯ ได้ย้ายกระดูกส่วนที่เหลือ จากสุสานกาลหว่าร์ พร้อมกับสุสานวัดอัสสัมชัญบางรัก และสุสานวัดซางตาครู้สมาบรรจุไว้ที่สุสานศานติคาม

การเสกสุสานครั้งแรกจัดขึ้น เมื่อวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม ค.ศ. 1994 (กำหนดพิธีเสกสุสานประจำปีในเวลานั้นเป็นวันเสาร์หลังวันพุธรับเถ้า) ในระยะนั้นการก่อสร้างยังไม่เรียบร้อยสมบูรณ์

เดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1996 การก่อสร้างหลุมได้เสร็จสมบูรณ์ 5 โซน จำนวน 2,305 หลุม ช่องสำหรับบรรจุกระดูกมี 2 ส่วน คือ บริเวณทางเดินกลางสุสานใต้ไม้กางเขนใหญ่ จำนวน 84 ช่อง และบริเวณริมกำแพงทางด้านซอยศรีเสถียร จำนวน 967 ช่อง และช่องสำหรับการบรรจุศพอีกจำนวน 75 ช่อง อยู่บริเวณริมกำแพงทางด้านซอยศรีเสถียร

ต่อมาได้ดำเนินการก่อสร้างหลุมโซนที่ 6 จำนวน 216 หลุม แล้วเสร็จราวปลายเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1998 ควบคู่ไปกับการสร้างวัด บ้านพักพระสงฆ์ และบ้านภคิณี ประมาณ เดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2000 จึงย้ายสำนักงานสุสาน มาอยู่ที่บ้านพักพระสงฆ์ ของวัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์

ช่วงเดือนกันยายน ค.ศ. 2003 – เดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2004 ได้ย้ายกระดูกจากสุสานวัดอัสสัมชัญบางรักที่เหลือ มาบรรจุในหลุมบริเวณโซน 4 จำนวน 279 ศพ

เดือนตุลาคม ค.ศ. 2018 ได้เริ่มเปิดใช้หลุมคู่ในโซน 9 ซึ่งเป็นหลุมสำหรับครอบครัว

ปัจจุบันกำหนดการเสกสุสานประจำปี คือวันอาทิตย์ที่ 3 ของเดือนมกราคม ของทุกปี เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมนักบุญยอห์น ปอลที่ 2 (โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกชาย)

ระเบียบการติดต่อสุสาน

S__14270466.jpg

1. หลุมฝังศพประเภทเดี่ยว มี 2 ชั้น ขนาดกว้าง 80 ซม. ยาว 200 ซม. ใช้บรรจุศพได้ 2 ศพ และช่องสำหรับบรรจุกระดูกอีก 2 ช่อง ด้านบนมีพื้นที่เพื่อวางแผ่นป้ายชื่อผู้ล่วงลับขนาด กว้าง 30 ซม. ยาว 80 ซม.

1.1 อัตราค่าธรรมเนียมฝากบรรจุศพ ในแต่ละหลุมศพคือ 50,000 บาท
1.2 อัตราค่าบำรุงสุสาน ปีละ 1,000 บาทต่อหลุม โดยชำระภายในเดือนมกราคมของทุกปี
1.3 ค่าบริการเปิด - ปิดหลุมบรรจุศพครั้งละ 1,000 บาท
1.4 สิทธิ์ในการกำหนดตำแหน่งหลุมศพ เป็นของสุสานเท่านั้น
1.5 ขนาดของโลงศพที่ใช้บรรจุศพต้องมีขนาดไม่เกิน กว้าง 67 ซม. ยาว 190 ซม.

หลุมคู่ (2)

2. หลุมฝังศพประเภทคู่ มี 2 หลุมติดกัน แต่ละหลุมมี 2 ชั้น ขนาดกว้าง 80 ซม. ยาว 200ซม. ใช้บรรจุศพได้ 4 ศพ และช่องสำหรับบรรจุกระดูกอีก 4 ช่อง ด้านบนแต่ละหลุม มีพื้นที่เพื่อวางแผ่นป้ายชื่อผู้ล่วงลับ ขนาดกว้าง 30 ซม. ยาว 80 ซม.

2.1 อัตราค่าธรรมเนียมฝากบรรจุศพ หลุมคู่ คือ 100,000 บาท
2.2 อัตราค่าบำรุงสุสาน ปีละ 2,000 บาท โดยชำระภายในเดือนมกราคมของทุกปี
2.3 ค่าบริการเปิด - ปิดหลุมบรรจุศพครั้งละ 1,000 บาท/หลุม
2.4 สิทธิ์ในการกำหนดตำแหน่งหลุมศพ เป็นของสุสานเท่านั้น
2.5 ขนาดของโลงศพที่ใช้บรรจุศพต้องมีขนาดไม่เกิน กว้าง 67 ซม. ยาว 190 ซม.

คอนโด.jpg

3. ช่องสำหรับบรรจุศพ 1 ศพต่อ 1 ช่อง ขนาด 60×60×200 ซม.

3.1 อัตราค่าธรรมเนียมฝากบรรจุศพ ในแต่ละช่องคือ 15,000 บาท
3.2 อัตราค่าบำรุงสุสาน ปีละ 300 บาท โดยชำระภายในเดือนมกราคมของทุกปี
3.3 ค่าบริการเปิด - ปิดช่องบรรจุศพครั้งละ 400 บาท
3.4 สิทธิ์ในการกำหนดตำแหน่งช่องบรรจุศพ เป็นของสุสานเท่านั้น
3.5 ขนาดของโลงศพที่ใช้บรรจุศพต้องมีขนาดไม่เกิน กว้าง 67 ซม. ยาว 190 ซม. 3.6 แผ่นป้ายชื่อผู้ล่วงลับมีขนาด 40×80 ซม.

149A9225.JPG

4. ช่องสำหรับบรรจุกระดูก 1 ศพ ต่อ 1 ช่อง ขนาด 30×30×60 ซม.

4.1 อัตราค่าธรรมเนียมฝากบรรจุศพ ในแต่ละช่องคือ 8,000 บาท
4.2 อัตราค่าบำรุงสุสาน ปีละ 150 บาท โดยชำระภายในเดือนมกราคม ของทุกปี
4.3 ค่าบริการเปิด - ปิดช่องบรรจุศพครั้งละ 400 บาท
4.4 สิทธิ์ในการกำหนดตำแหน่งช่องบรรจุกระดูก เป็นของสุสานเท่านั้น
4.5 ขนาดของกล่องที่ใช้บรรจุต้องมีขนาดไม่เกิน กว้าง 24 ซม. สูง 22 ซม. ลึก 58 ซม. 4.6 แผ่นป้ายชื่อผู้ล่วงลับมีขนาด 30×30 ซม.

5. เอกสารประกอบการฝากบรรจุศพ – กระดูก

5.1 ใบรับรองศีลล้างบาปผู้เสียชีวิต หรือหนังสือรับรองการเป็นคริสตชนจาก เจ้าอาวาส (เมื่อไม่สามารถหาหลักฐานจากวัดที่ผู้เสียชีวิตล้างบาปได้)
5.2 สำเนาใบมรณบัตร ระบุสถานที่ฝัง “สุสานมิสซังโรมันคาทอลิก กรุงเทพ ฯ หรือ สุสานศานติคาม ต. ท่าข้าม อ. สามพราน จ. นครปฐม)
5.3 สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้เสียชีวิต และผู้จัดการศพ
5.4 สำเนาบัตรประชาชน ของผู้เสียชีวิต และผู้จัดการศพ
5.5 รูปถ่ายผู้เสียชีวิต ขนาด 4×6 นิ้ว จำนวน 1 รูป 5.6 นำเอกสารข้างต้นมาทำเรื่องฝากบรรจุศพที่สำนักงานสุสาน ก่อนวันที่จะมาบรรจุ

หมายเหตุ ถ้าต้องการบริการอาหาร และเครื่องดื่มสำหรับผู้มาร่วมพิธีบรรจุศพ – กระดูก เจ้าภาพสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่บ้านผู้หว่าน โทร 02-429-0124 ถึง 33

ลำดับพระสงฆ์ผู้ดูแลและผู้จัดการสุสาน “ศานติคาม”

คพ.อดิศักดิ์.jpg

คพ.อิกญาซิโอ อดิศักดิ์ สมแสงสรวง (1993-1994 ) เป็นผู้รับผิดชอบงานก่อสร้างสุสาน เริ่มก่อสร้างเดือนธันวาคม 1993 พร้อมจัดให้มีการประกวดตั้งชื่อสุสาน ได้ชื่อ ”ศานติคาม” เริ่มย้ายศพ และกระดูกจากสุสานกาลหว่าร์มาบรรจุ (ขณะนั้นเป็นเจ้าอาวาสวัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร,บางเชือกหนัง) จัดให้มีการเสกสุสานประจำปีเป็นครั้งแรก ในวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 1994 โดยคุณพ่อประวิทย์ พงษ์วิรัชไชย เจ้าอาวาสวัดกาลหว่าร์ในสมัยนั้นเป็นประธาน

คพ.สุรสิทธิ์.jpg

คพ.เปโตร สุรสิทธิ์ ชุ่มศรีพันธ์ (1994-1996) ผู้จัดการสุสานคนแรก ทำการย้ายศพ และกระดูกจากสุสานกาลหว่าร์ในส่วนที่เหลือ และตามด้วยศพและกระดูกจากสุสานสีลม (สุสานของวัดอัสสัมชัญ,บางรัก) และสุสานวัดซางตาครู้ส พร้อมทั้งบรรจุศพใหม่ควบคู่ไปด้วย สร้างหลุมเพิ่มในโซนที่ 4 – 5

คพ.สุเทพ.jpg

คพ.ยอห์น สุเทพ พงษ์วิรัชไชย (1996-1998) ผู้จัดการสุสานคนที่ 2 (ขณะนั้นเป็นอธิการบ้านเณรยอแซฟ) หลุมในสุสานสร้างเสร็จเรียบร้อยทั้ง 5 โซน รวม 2,305 หลุม ช่องแฟลตบรรจุกระดูก,อัฐิ ที่กางเขนกลางสุสาน จำนวน 84 ช่อง และอาคารบรรจุกระดูก,อัฐิ 4 หลัง รวม 967 ช่อง พร้อมทั้งช่องบรรจุศพเดี่ยว(คอนโด) 1 อาคาร 75 ช่อง พร้อมทั้งเริ่มก่อสร้างหลุมบรรจุศพโซน 6 จำนวน 216 หลุม

คพ.ถนอมศักดิ์.jpg

คพ.เบเนดิก ถนอมศักดิ์ เลื่อนประไพ (1998-2002) ผู้จัดการสุสานคนที่ 3 ก่อสร้างหลุมโซน 6 เสร็จเรียบร้อย ควบคู่ไปกับการสร้างวัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ พร้อมทั้งเป็น เจ้าอาวาสคนแรกควบคู่ไปกับการเป็นผู้จัดการสุสานฯ ปรับค่าธรรมเนียมหลุมบรรจุศพจาก 30,000 บาท เป็น 40,000 บาท อีกทั้งปรับค่าบำรุงสุสานประจำปี จาก 500 บาทเป็น 800 บาท ในปี 2002

คพ.พงษ์เกษม.jpg

คพ.ยอแซฟ พงษ์เกษม สังวาลย์เพ็ชร (2002-2004) ผู้จัดการสุสานคนที่ 4 /เจ้าอาวาส คนที่ 2 ทำการย้ายศพและกระดูกจากสุสานสีลม มาบรรจุที่หลุมศพ โซน 2-4 พร้อมทั้งกระดูกในอาคารบรรจุกระดูก,อัฐิ รวมทั้งกระดูกที่ไม่มีญาติ จนเสร็จเรียบร้อย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับหลุมบรรจุศพ แต่ต้องชำระค่าบำรุงสุสานปีละ 800 บาท

คพ.สุรศักดิ์.jpg

คพ.ชาร์ลสโบโรเมโอ สุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ (2004-2007) ผู้จัดการสุสานคนที่ 5/ เจ้าอาวาสคนที่ 3

คพ.เดชา.jpg

คพ.ฟรังซิส เซเวียร์ เดชา อาภรณ์รัตน์ (2007-2008) ผู้ดูแลสุสาน/เจ้าอาวาสคนที่ 4 ได้จัดระบบสุสาน รวมทั้งความต่อเนื่องในการขออนุญาตดำเนินกิจการสุสาน ทั้งของสุสานศานติคาม และสุสานวัดนักบุญเปโตร

คพ.ชูศักดิ์.jpg

คพ.ฟิลิป ชูศักดิ์ บุญอนันตบุตร (2008-2009) ผู้จัดการสุสานคนที่ 6/เจ้าอาวาสคนที่ 5

คพ.ชัชวาล.jpg

คพ.เปโตร ชัชวาล ศุภลักษณ์ (2009 - ) ผู้จัดการสุสานคนที่ 7-8/เจ้าอาวาสคนที่ 6 10 ตุลาคม 2009 ได้เริ่มใช้เวปไซด์สุสาน เพื่อการประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูล ค้นหารายละเอียดเกี่ยวกับสุสาน และผู้ที่บรรจุศพ/กระดูกในสุสาน อีกทั้งช่วยให้ลูกหลานสามารถติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆ ของสุสาน โดยได้รับความอนุเคราะห์ และการดำเนินการทำเวปไซด์ จากคุณสุวัฒน์ โลกาพัฒนา โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ตั้งใจทำเพราะมีบรรพบุรุษบรรจุศพที่สุสานฯ รวมทั้งปี 2010/2553 ได้ทำการขออนุญาตต่ออัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ก่อสร้างหลุมบรรจุศพโซนที่ 8 โซนที่ 9 (หลุมคู่สำหรับครอบครัว) และช่องบรรจุศพอาคารที่ 3-7 อีกทั้งย้ายกระดูกในหลุมศพ โซน 1-5 ที่ญาติพี่น้อง, ลูกหลานของผู้ตายไม่รับผิดชอบแล้ว (โดยย้ายกระดูกไปบรรจุที่แฟลตอาคารที่ 2 พร้อมทั้งทำแผ่นหินหน้าช่องบรรจุกระดูก) เดือนกันยายน ปี 2012/2555 ปรับค่าหลุมบรรจุศพเป็น 50,000 บาท/หลุม โดยเริ่มจากแถวที่ 5 ในโซน 8 และช่องบรรจุศพ(คอนโด) เป็น 15,000 บาท/ช่อง ในอาคารที่ 3 เป็นต้นไป ปี 2014/2557 ปรับค่าบำรุงสุสานประจำปีของหลุมบรรจุศพ เป็น 1,000 บาท/หลุม/ปี ช่องคอนโด 300 บาท/1ช่อง/1ปี และช่องบรรจุกระดูก 150 บาท/1ช่อง/1ปี ปี 2017/2560 จัดให้มีสุขาของสุสานสำหรับให้บริการติดกับกลุ่มปอร์ตุเกส และขออนุญาตดำเนินการสร้างหลุมบรรจุศพในโซนที่ 7

"ปรับปรุงล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2019 โอกาสครบรอบ 25 ปี เสกสุสานศานติคาม"

 

หน้าแรก | ประวัติสุสาน | ประวัติวัด | ค้นหาหลุมศพ | ตารางมิสซาประจำเดือน | ตารางมิสซา | ข่าวสาร | รวมรูปภาพ | ติดต่อเรา
บทสวดพลมารี

Copyright © 2009 ศานติคาม สุสานมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ ฯ

Visitors: Since 10-10-2009