• มิสซาผู้ล่วงลับทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที 4 ของเดือน เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 มิสซาเวลา 16.00 น. (หลังมิสซามีคุณพ่อไปเสกหลุม) / ค่าบำรุงสุสาน โปรดชำระผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาสามพราน ชื่อบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ (ศานติคาม) เลขที่ 525-2-07525-3 และธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส สามพราน นครปฐม ชื่อบัญชี สุสานโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (ศานติคาม) เลขที่บัญชี 904-009229-9 แล้วส่งเอกสารการโอนมาที่อีเมล info@santikham.com หรือทางไลน์ 087-5314490 พร้อมเขียนเบอร์หลุมหรือชื่อผู้ตาย และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ มาด้วยทุกครั้ง

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน พฤษภาคม 2013

เซซีลีอา  โสภี  ดำเนินสะดวก(ชูทรัพย์)  วันที่ 2 พฤษภาคม 2013  หลุม 08-0639
ALEXANDRE เดชา  สาทิสสะรัต  วันที่ 3  พฤษภาคม 2013  หลุม 4402
มารีอา แต้สี   แซ่โจว (แต่เล่าเฮียง  แซ่โจว)  วันที่ 4 พฤษภาคม 2013 หลุม 0807
นายโจเอล โอเฮน เรย์โนลด์  วันที่ 4 พฤษภาคม 2013 คอนโด 2-3-0316
ลูซีอา  นิรมล  วงศ์เงินยวง  วันที่ 8 พฤษภาคม 2013  หลุม 3530
แอนนา  ชนิดา  ศุภพิธ  วันที่ 16 พฤษภาคม 2013  ช่องบรรจุกระดูก 3-2-0550
อันนา  เจริญ  จิตต์ชุ่ม  วันที่ 17 พฤษภาคม 2013  หลุม 4521
ลูซีอา จันทร์เพ็ญ  ชาลทอง  วันที่ 22 พฤษภาคม 2013 หลุม 3601
ยอแซฟ ไชโย  ปกสว่างเจริญ  วันที่ 24 พฤษภาคม 2013  หลุม 08-0640
ยวงบอสโก ศักดิพัฒน์  กิจสกุล  วันที่ 25 พฤษภาคม  2013 หลุม 6629
ยอแซฟ วงศ์  นภาสว่างวงศ์  วันที่ 27 พฤษภาคม 2013 หลุม 0132
มารีอา เทเรซา  วารี  สถิตกาญจน์  วันที่ 28 พฤษภาคม 2013 หลุม 4703
หลุยส์  พิชัย  เจริญสุข  วันที่ 31 พฤษภาคม 2013 หลุม 08-0641


 

หน้าแรก | ประวัติสุสาน | ประวัติวัด | ค้นหาหลุมศพ | ตารางมิสซาประจำเดือน | ตารางมิสซา | ข่าวสาร | รวมรูปภาพ | ติดต่อเรา
บทสวดพลมารี

Copyright © 2009 ศานติคาม สุสานมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ ฯ

Visitors: Since 10-10-2009