• เสกสุสานศานติคาม ประจำปี 2563/2020 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563/2020 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมพระสันตปาปา ยอห์น ปอลที่ 2 (บริเวณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน) / ค่าบำรุงสุสาน สามารถชำระผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาสามพราน ชื่อบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ (ศานติคาม) เลขที่ 525-2-07525-3 และธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส สามพราน นครปฐม ชื่อบัญชี สุสานโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (ศานติคาม) เลขที่บัญชี 904-009229-9 แล้วส่งเอกสารการโอนมาที่ เบอร์โทรสาร. 02-4290864 พร้อมเขียนเบอร์หลุมหรือชื่อผู้ตาย และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ มาด้วยทุกครั้ง / มิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับประจำเดือน จะจัดขึ้นทุกวันอาทิตย์ที่ 4 ของเดือน ในเดือนนี้ ตรงกับ วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562/2019 เวลา 16.30 น. คุณพ่อปรีดา เวียงชัย เป็นประธาน/ บรรจุศพ ยวงบัปติสตา กฤต ธีระจักร วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2019 โซน 8 หลุม 0741

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน เมษายน 2555/2012

 มารี โรซา สุดจิตต์ จิตตระกล หลุม 1135 บรรจุศพวันที่ 2 เมษายน 2555/2012
มารีอา โรซา สมทรง ฉันทศิริพร หลุม 3508 บรรจุศพวันที่ 4 เมษายน 2555/2012
มารีอา หมุยอิม แซ่เจี่ย หลุม 08-0432 บรรจุศพ วันที่ 4 เมษายน 2555/2012
อันตน สาโรจน์ ตรีทรัพย์สันติ์ หลุม 08-0435 บรรจุศพวันที่ 11 เมษายน 2555/2012
ยอแซฟ เหยี่ยน ฝา แซ่ชั่ย หลุม 08-0433 บรรจุศพ วันที่ 12 เมษายน 2555/2012
อักแนส วราภรณ์ ไวย์วิทยา หลุม 5223 บรรจุศพ วันที่ 12 เมษายน 2555/2012
เทเรซา สุรีย์ สังขจันทร์ หลุม 08-0434 บรรจุศพวันที่ 12 เมษายน 2555/2012
มารีอา เอิบ นิรามัย หลุม 08-0436 บรรจุศพวันที่ 19 เมษายน 2555/2012
มารีอา ปทุมพร วัชรเสถียร หลุม 2734 บรรจุศพวันที่ 23 เมษายน 2555/2012
เทเรซา เวียด โงกี หลุม 2127 บรรจุศพวันที่ 25 เมษายน 2555/2012
ยอแซฟ ไพศาล กตัญญทวีทิพย์ หลุม 6010 บรรจุศพวันที่ 28 เมษายน 2555/2012
เซซีลีอา เป้า สมตระกูล หลุม 2036 บรรจุศพวันที่ 30 เมษายน 2555/2012
มาการีตา อัครพร รุจิรานนท์ หลุม 3819 บรรจุศพวันที่ 30 เมษายน 2555/2012


 

หน้าแรก | ประวัติสุสาน | ประวัติวัด | ค้นหาหลุมศพ | ตารางมิสซาประจำเดือน | ตารางมิสซา | ข่าวสาร | รวมรูปภาพ | ติดต่อเรา

Copyright © 2009 ศานติคาม สุสานมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ ฯ

Visitors: Since 10-10-2009