• เสกสุสานศานติคาม ประจำปี 2563/2020 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563/2020 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมพระสันตปาปา ยอห์น ปอลที่ 2 (บริเวณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน) / ค่าบำรุงสุสาน สามารถชำระผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาสามพราน ชื่อบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ (ศานติคาม) เลขที่ 525-2-07525-3 และธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส สามพราน นครปฐม ชื่อบัญชี สุสานโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (ศานติคาม) เลขที่บัญชี 904-009229-9 แล้วส่งเอกสารการโอนมาที่ เบอร์โทรสาร. 02-4290864 พร้อมเขียนเบอร์หลุมหรือชื่อผู้ตาย และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ มาด้วยทุกครั้ง / มิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับประจำเดือน จะจัดขึ้นทุกวันอาทิตย์ที่ 4 ของเดือน ในเดือนนี้ ตรงกับ วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562/2019 เวลา 16.30 น. คุณพ่อเรืองฤทธิ์ ฤทธิบุญไชย เป็นประธาน/

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน ธันวาคม 2013

ยอแซฟ  พิทักษ์  ฤชาสิน  วันที่ 2 ธันวาคม 2013  หลุม 08-0735
นางเพลินตา  มีศรี  วันที่ 4 ธันวาคม 2013  หลุม 2015
เทเรซา  วัลลีย์  แสงสว่าง  วันที่ 7 ธันวาคม 2013 หลุม  2342
เซซีลีอา  พรรณมณฑ์  บุณะโอสถ  วันที่ 14 ธันวาคม 2013  หลุม 1805
ยอแซฟ  สาธิต  แซ่เอ็ง  วันที่ 16 ธันวาคม  2013  หลุม 3111
มารีย์  อูร์ซูลา  บุญสม  เจริญเอง  วันที่ 17 ธันวาคม 2013 หลุม 5012
อันนา  เอี้ยเลียะจื้อ  วันที่ 21 ธันวาคม 2013  หลุม  1201
เปาโล  สุเทพ  ตั้งทวีสุโข  วันที่ 23 ธันวาคม 2013  หลุม 0112
ยวงบัปติสตา  เซ่งลิบ  แซ่โง้ว  วันที่ 28 ธันวาคม 2013  หลุม 2607
เปาโล  ประเสริฐ  ธารีจิตร  วันที่ 28  ธันวาคม 2013  คอนโด 2-3-0320
มารีอา  เอวา  วิภา  วิทยนคร(ทองวิสุทธิ์)  วันที่ 28  ธันวาคม 2013 คอนโด 2-3-0306
มารีอา  วสุ  โลหวริตานนท์  วันที่ 28 ธันวาคม 2013  หลุม 08-0736
เทเรซา  ประนอม  เลาหพันธ์  วันที่ 28 ธันวาคม 2013  หลุม 08-0737
โมนิกา  มาลี  วัชราธร  วันที่ 30 ธันวาคม 2013  หลุม 1619


 

หน้าแรก | ประวัติสุสาน | ประวัติวัด | ค้นหาหลุมศพ | ตารางมิสซาประจำเดือน | ตารางมิสซา | ข่าวสาร | รวมรูปภาพ | ติดต่อเรา

Copyright © 2009 ศานติคาม สุสานมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ ฯ

Visitors: Since 10-10-2009