• เสกสุสานศานติคาม ประจำปี 2562/2019 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562/2019 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมพระสันตปาปายอห์น ปอลที่ 2 (บริเวณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน) / ค่าบำรุงสุสาน สามารถชำระผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาสามพราน ชื่อบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ (ศานติคาม) เลขที่ 525-2-07525-3 และธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส สามพราน นครปฐม ชื่อบัญชี สุสานโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (ศานติคาม) เลขที่บัญชี 904-009229-9 แล้วส่งเอกสารการโอนมาที่ เบอร์โทรสาร. 02-4290864 พร้อมเขียนเบอร์หลุมหรือชื่อผู้ตาย และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ มาด้วยทุกครั้ง / มิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับประจำเดือน จะจัดขึ้นทุกวันอาทิตย์ที่ 4 ของเดือน ในเดือนนี้ ตรงกับ วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561/2018 เวลา 16.30 น. คุณพ่อมิเกล กาไรซาบาล เป็นประธาน/ บรรจุศพ มารีอา อุบลรัตน์ เกษมสัมพันธ์ วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2018 โซน 8 หลุม 1633/ บรรจุศพ อักแนส อันนา เพ็ญศรี อรัญญกานนท์ วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2018 โซน 8 หลุม 1634

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน พฤศจิกายน 2015

บรรจุศพ  ยอแซฟ  สุนทร  ปิยะศิริกุล  วันจันทร์ที่  2  พฤศจิกายน  2015  โซน 8 หลุม  1046
บรรจุศพ  อันนา  ศิริกุล   เลิศคัมภีร์ศีล  วันอังคารที่  10  พฤศจิกายน  2015  โซน  8  หลุม  0951
บรรจุศพ  ฟรังซิสโก  อำนวย  ตันติโกศล  วันเสาร์ที่  14  พฤศจิกายน  2015  โซน 6  หลุม  6434
บรรจุศพ  ฟรังซิสโก  ประกอบ  พรายงาม  วันจันทร์ที่  16  พฤศจิกายน  2015  โซน 8  หลุม  1047
บรรจุศพ  ยอแซฟ   ศิริชัย  โสรินทร์  วันจันทร์ที่  16  พฤศจิกายน  2015  คอนโด 2-3-0107
บรรจุศพ  ฟรังซิสโก  นพพร  บุญเต็ม  วันพฤหัสบดีที่  19  พฤศจิกายน  2015  คอนโด  2-3-0108
บรรจุศพ  มารีอา  มักดาเลนา  พร้อมจิต  กตัญญูทวีทิพย์  วันเสาร์ที่  21  พฤศจิกายน  2015  โซน 5  หลุม  6101
บรรจุศพ เทเรซา ลัดดาวัลย์  กุลเนตุ  วันเสาร์ที่  28  พฤศจิกายน  2015  โซน 8  หลุม  1048


 

หน้าแรก | ประวัติสุสาน | ประวัติวัด | ค้นหาหลุมศพ | ตารางมิสซาประจำเดือน | ตารางมิสซา | ข่าวสาร | รวมรูปภาพ | ติดต่อเรา

Copyright © 2009 ศานติคาม สุสานมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ ฯ

Visitors: Since 10-10-2009