• เสกสุสานศานติคาม ประจำปี 2563/2020 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563/2020 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมพระสันตปาปา ยอห์น ปอลที่ 2 (บริเวณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน) / ค่าบำรุงสุสาน สามารถชำระผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาสามพราน ชื่อบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ (ศานติคาม) เลขที่ 525-2-07525-3 และธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส สามพราน นครปฐม ชื่อบัญชี สุสานโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (ศานติคาม) เลขที่บัญชี 904-009229-9 แล้วส่งเอกสารการโอนมาที่ เบอร์โทรสาร. 02-4290864 พร้อมเขียนเบอร์หลุมหรือชื่อผู้ตาย และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ มาด้วยทุกครั้ง / มิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับประจำเดือน จะจัดขึ้นทุกวันอาทิตย์ที่ 4 ของเดือน ในเดือนนี้ ตรงกับ วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562/2019 เวลา 16.30 น. คุณพ่ออนุสรณ์ แก้วขจร เป็นประธาน/ บรรจุศพ อันนา นับฝ่า แซ่ลี้ วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2019 โซน 2 หลุม 1445/ บรรจุศพ สเตเฟน มารีอา อมาเดอุส เชิดชัย วิสุทธิผล วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2019 โซน 8 หลุม 1827

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน มีนาคม 2018

บรรจุศพ แอนโทนี่ เดช   บุลสุข วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2018 โซน 8 หลุม 1529
บรรจุศพ อันนา รำพูน   สุมะนังกุล วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2018 โซน 8 หลุม 1532
บรรจุศพ ฟรังซิส มนัส  มนูพิบูลย์ วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2018 โซน 1 หลุม 1014
บรรจุศพ มารีิอา สุมาลี   บุญสถิตถาวร วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2018 โซน 8 หลุม 1533
บรรจุกระดูก เทเรซา กิมเฮียง   ประสงค์ศรี วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2018 โซน 3 หลุม 2525
บรรจุศพ ยอแซฟ สุรชัย   ขจรวิถีจิตต์ วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2018 โซน 8 หลุม 1534
บรรจุศพ อากาทา พรทิพา   เคหสุขเจริญ วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2018 โซน 8 หลุม 0533
บรรจุศพ เปาโล นายแพทย์กลนี   ศิริยง  วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2018 โซน 3 หลุม 3707
บรรจุศพ ยอแซฟ พงษ์พัฒน์  เนตรศรี  วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2018 คอนโด 2-4-0314
บรรจุศพ มอนิกา นัทภร   ธกรจีรายุ  วันอังคารที่  20  มีนาคม  2018 โซน 3 หลุม 2021
บรรจุศพ มารีอา คาซิม  แซ่ตั้ง  วันอังคารที่  20  มีนาคม  2018 โซน 3 หลุม 3418
บรรจุศพ เทเรซา  ซ่องกุง  แซ่นิ้ม  (ส่วงกุง   แซ่โล้ว)  วันพฤหัสบดีที่  22  มีนาคม  2018 โซน 1 หลุม 0708
บรรจุศพ แอนโทนี่ ดำรง  เจริญพงษ์ วันพฤหัสบดีที่  22  มีนาคม  2018 โซน 8 หลุม 1535
บรรจุศพ มารีอา ชุนเน้ย   บริบูรณ์  วันพุธที่ 28 มีนาคม 2018 โซน 8 หลุม 1142


 

หน้าแรก | ประวัติสุสาน | ประวัติวัด | ค้นหาหลุมศพ | ตารางมิสซาประจำเดือน | ตารางมิสซา | ข่าวสาร | รวมรูปภาพ | ติดต่อเรา

Copyright © 2009 ศานติคาม สุสานมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ ฯ

Visitors: Since 10-10-2009