• เสกสุสานศานติคาม ประจำปี 2562/2019 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562/2019 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมพระสันตปาปายอห์น ปอลที่ 2 (บริเวณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน) / ค่าบำรุงสุสาน สามารถชำระผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาสามพราน ชื่อบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ (ศานติคาม) เลขที่ 525-2-07525-3 และธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส สามพราน นครปฐม ชื่อบัญชี สุสานโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (ศานติคาม) เลขที่บัญชี 904-009229-9 แล้วส่งเอกสารการโอนมาที่ เบอร์โทรสาร. 02-4290864 พร้อมเขียนเบอร์หลุมหรือชื่อผู้ตาย และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ มาด้วยทุกครั้ง / มิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับประจำเดือน จะจัดขึ้นทุกวันอาทิตย์ที่ 4 ของเดือน ในเดือนนี้ ตรงกับ วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561/2018 เวลา 16.30 น. คุณพ่ออนุสรณ์ แก้วขจร เป็นประธาน/ บรรจุศพ มารีอา กาญจนา ไชยกิจ วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2018 โซน 2 หลุม 0144/ บรรจุศพ ยูเลียนา พนิตนาฏ วงศ์พานิช วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2018 โซน 1 หลุม 1108/ บรรจุศพ ฟรังซิสโก สวัสดิ์ ตรีคณา วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2018 โซน 8 หลุม 1637/ บรรจุศพ มารีอา เตือนใจ โรจนะสาโรช วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2018 โซน 3 หลุม 3006/ บรรจุศพ รัตนา ดาราอัมพรเลิศ วันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน 2018 โซน 8 หลุม 1638/ บรรจุกระดูก ยอแซฟ วราวุธ โกญจนาท วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2018 2018 โซน 1 หลุม 0921

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน กันยายน 2017

บรรจุศพ มารีอา วิลาวัลย์  ภารนันต์  วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2017 โซน 8 หลุม 1436
บรรจุศพ อันนา  หนูแดง   อมรญาติ วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2017 โซน 8 หลุม 0731
บรรจุกระดก มารีอา จิตรา โชติวุฒิ   วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2017 โซน 5 หลุม 4405
บรรจุศพ อันเดร สุทธิชัย  มีนานนท์  วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2017 โซน 3 หลุม 2011
บรรจุศพ แพทริก บุณย์  ชัยสิริโรจน์  วันอังคารที่ 5 กันยายน 2017 โซน 8 หลุม 1439
บรรจุศพ ฟรังซิสเซเวียร์ อาจ  กมลสุทธิ  วันพุธที่ 6 กันยายน 2017 คอนโด 2-4-0305
บรรจุศพ มารีอาสมถวิล  เชื้อประเสริฐ วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2017 โซน 8 หลุม 0847
บรรจุศพ ยอห์น บอสโก  กมล  วิเศษศิริ วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2017 โซน 6 หลุม 4428
บรรจุศพ นายเชาวน์  ตั้งตระกูล วันอังคารที่ 19 กันยายน 2017 โซน 1 หลุม 1812
บรรจุศพ ยอแซฟ วิษณุ  รัตนโมรานนท์ วันพุธที่ 27 กันยายน 2017 โซน 8 หลุม 1440
บรรจุศพ นางยูเลียน  พงษ์ศิวาภัย วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2017 โซน 4 หลุม 2726


 

หน้าแรก | ประวัติสุสาน | ประวัติวัด | ค้นหาหลุมศพ | ตารางมิสซาประจำเดือน | ตารางมิสซา | ข่าวสาร | รวมรูปภาพ | ติดต่อเรา

Copyright © 2009 ศานติคาม สุสานมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ ฯ

Visitors: Since 10-10-2009