• เสกสุสานศานติคาม ประจำปี 2562/2019 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562/2019 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมพระสันตปาปายอห์น ปอลที่ 2 (บริเวณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน) / ค่าบำรุงสุสาน สามารถชำระผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาสามพราน ชื่อบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ (ศานติคาม) เลขที่ 525-2-07525-3 และธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส สามพราน นครปฐม ชื่อบัญชี สุสานโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (ศานติคาม) เลขที่บัญชี 904-009229-9 แล้วส่งเอกสารการโอนมาที่ เบอร์โทรสาร. 02-4290864 พร้อมเขียนเบอร์หลุมหรือชื่อผู้ตาย และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ มาด้วยทุกครั้ง / มิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับประจำเดือน จะจัดขึ้นทุกวันอาทิตย์ที่ 4 ของเดือน ในเดือนนี้ ตรงกับ วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561/2018 เวลา 16.30 น. คุณพ่อมิเกล กาไรซาบาล เป็นประธาน/ บรรจุศพ มารีอา อุบลรัตน์ เกษมสัมพันธ์ วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2018 โซน 8 หลุม 1633/ บรรจุศพ อักแนส อันนา เพ็ญศรี อรัญญกานนท์ วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2018 โซน 8 หลุม 1634

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ล่วงลับที่บรรจุศพ เดือนตุลาคม 2010/2553

เวโรนิกา ประดับ ปิณฑวนิช หลุม 0308 บรรจุศพวันที่ 1 ตุลาคม 2553/2010
ยอแซฟ ธงชัย สุวรรณวิทยเวช หลุม 4019 บรรจุศพวันที่ 2 ตุลาคม 2553/2010
ลูกา โชติ จันทรัคคะ หลุม 0332 บรรจุศพวันที่ 4ตุลาคม 2553/2010
ยอแซฟ นพ.บุญนำ ชัยวิสุทธิ์ หลุม 6633 บรรจุศพวันที่ 7 ตุลาคม 2553/2010
ยอแซฟ หว่านยี่ คิว หลุม 3931 บรรจุศพวันที่ 8 ตุลาคม 2553/2010
เปโตร เชิญ รุจิพืช หลุม 3930 บรรจุศพวันที่ 15 ตุลาคม 2553/2010
อากาทา  ฉั่ว ยอแซฟยู่สิง ลิ้ม คอนโด 2-2-0302 บรรจุศพวันที่ 15 ตุลาคม 2553/2010
Mark Anthony Giovani หลุม 2630 บรรจุศพวันที่ 15 ตุลาคม 2553/2010
ยอแซฟ กีฮง แซ่โง้ว หลุม 3929 บรรจุศพวันที่ 18 ตุลาคม 2553/2010
เปโตรเชียงฮั้ว แซ่ลิ้ม หลุม 2604 บรรจุศพวันที่ 22 ตุลาคม 2553/2010
ออกุสติน ไกรวุฒิ โกวงศ์ หลุม 2508 บรรจุศพวันที่ 23 ตุลาคม 2553/2010
ยอแซฟ สุวรรณ เครือวัลย์ หลุม 6631 บรรจุศพวันที่ 30 ตุลาคม 2553/2010 

หน้าแรก | ประวัติสุสาน | ประวัติวัด | ค้นหาหลุมศพ | ตารางมิสซาประจำเดือน | ตารางมิสซา | ข่าวสาร | รวมรูปภาพ | ติดต่อเรา

Copyright © 2009 ศานติคาม สุสานมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ ฯ

Visitors: Since 10-10-2009