• มิสซาผู้ล่วงลับทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที 4 ของเดือน เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 มิสซาเวลา 16.00 น. (หลังมิสซามีคุณพ่อไปเสกหลุม) / ค่าบำรุงสุสาน โปรดชำระผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาสามพราน ชื่อบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ (ศานติคาม) เลขที่ 525-2-07525-3 และธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส สามพราน นครปฐม ชื่อบัญชี สุสานโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (ศานติคาม) เลขที่บัญชี 904-009229-9 แล้วส่งเอกสารการโอนมาที่อีเมล info@santikham.com หรือทางไลน์ 087-5314490 พร้อมเขียนเบอร์หลุมหรือชื่อผู้ตาย และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ มาด้วยทุกครั้ง

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือนกุมภาพันธ์ 2020

บรรจุศพ วิคตอริอุส วีรพงศ์   เชื้อประเสริฐ วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2020 โซน 9 หลุม 0811
บรรจุศพ มารีอา วรรณา  ตั้งตระกูล วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2020 โซน 1 หลุม 1813
บรรจุศพ เทเรซา ลัดดาวัลย์  ปัญจมงคล  วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2020 โซน 9 หลุม 1011
บรรจุศพ ยอห์น ประวิตร์   โคมิน  วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2020 โซน 8 หลุม 0346
บรรจุศพ เปาโล ดำรง   ธงชัย  วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2020 โซน 8 หลุม 1834
บรรจุศพ ยอแซฟ เบอร์นาร์ด พิศณุ  สร้อยโมรี วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2020 โซน 2 หลุม 0439
บรรจุศพ อันตน สมพันธ์  จูฑะโยธิน วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2020 โซน 8 หลุม 1835
บรรจุศพ ยวงบัปติสตา  ชัชวาลย์  ชัชวัสวิมล วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2020 โซน 9 หลุม 0813
บรรจุศพ อักแนส ศกลวรรณ  นันทวิสัย  วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2020 โซน 8 หลุม 1836
บรรจุศพ เปาโล  ชัยณรงค์  รุจิเรขรังสิมา  วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2020 โซน 8 หลุม 1837
บรรจุศพ ยอแซฟ อมรินทร์   ปรีชาวุฒิ  วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2020 โซน 9 หลุม 0705
บรรจุศพ เปาโล พรชัย  มงคลบรรจง วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2020 โซน 8 หลุม 1748
บรรจุศพ ยอแซฟ สุนทร  รัตนเกื้อกังวาน  วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2020 โซน 3 หลุม 3206
บรรจุศพ ยอแซฟ เหวงจุ้ย  แซ่ตั้ง วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2020 โซน 8 หลุม 1838
บรรจุศพ ยอห์น ป้วยเล้ง  แซ่โค้ว  วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2020 โซน 8 หลุม 1839
บรรจุศพ มารีอา กิ่งแก้ว  เกียรติพิริยะ วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2020 โซน 8 หลุม 1840
บรรจุศพ เทเรซา อรุณี  วิชชุประภา วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2020 โซน 8 หลุม 1841


 

หน้าแรก | ประวัติสุสาน | ประวัติวัด | ค้นหาหลุมศพ | ตารางมิสซาประจำเดือน | ตารางมิสซา | ข่าวสาร | รวมรูปภาพ | ติดต่อเรา
บทสวดพลมารี

Copyright © 2009 ศานติคาม สุสานมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ ฯ

Visitors: Since 10-10-2009