• มิสซาผู้ล่วงลับทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที 4 ของเดือน เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 มิสซาเวลา 16.00 น. (หลังมิสซามีคุณพ่อไปเสกหลุม) / ค่าบำรุงสุสาน โปรดชำระผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาสามพราน ชื่อบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ (ศานติคาม) เลขที่ 525-2-07525-3 และธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส สามพราน นครปฐม ชื่อบัญชี สุสานโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (ศานติคาม) เลขที่บัญชี 904-009229-9 แล้วส่งเอกสารการโอนมาที่อีเมล info@santikham.com หรือทางไลน์ 087-5314490 พร้อมเขียนเบอร์หลุมหรือชื่อผู้ตาย และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ มาด้วยทุกครั้ง

อาทิตย์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2024 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 11 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2024 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 10 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2024 อ่านต่อ

สมโภชพระกาย และพระโลหิตพระคริสตเจ้า ฉบับวันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2024 อ่านต่อ

สมโภชพระตรีเอกภาพ ฉบับวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2024 อ่านต่อ

สมโภชพระจิตเจ้า ฉบับวันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2024 อ่านต่อ

สมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ ฉบับวันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2024 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 6 เทศกาลปัสกา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2024 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลปัสกา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2024 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลปัสกา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2024 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลปัสกา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2024 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลปัสกา ฉลองพระเมตตา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2024 อ่านต่อ

สมโภชปัสกา พระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ ฉบับวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2024 อ่านต่อ

อาทิตย์พระทรมานขององค์พระผู้เป็นเจ้า (แห่ใบลาน) ฉบับอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2024 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต ฉบับวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2024 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต ฉบับวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2024 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต ฉบับวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2024 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต ฉบับวันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2024 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต ฉบับวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2024 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ 11 กุมภาพันธ์ 2024 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที 4 กุมภาพันธ์ 2024 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2024 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2024 อ่านต่อ

สมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์ ฉบับวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2024 อ่านต่อ

ฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ ฉบับวันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2023 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า ฉบับวันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2023 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 3 เทศาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า ฉบับวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2023 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จ ฉบับวันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2023 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จ ฉบับวันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2023 อ่านต่อ

สมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล ฉบับวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2023 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา ปี A ฉบับวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2023 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 32 เทศกาลธรรมดา ปี A ฉบับวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2023 อ่านต่อ

สมโภชนักบุญทั้งหลาย ฉบับวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2023 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา ปี A ฉบับวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2023 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา ปีA ฉบับวันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2023 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2023 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2023 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา ปีA ฉบับวันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2023 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา ปีA ฉบับวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2023 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา ปี A ฉบับวันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2023 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2023 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2023 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2023 อ่านต่อ

สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ ฉบับวันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2023 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา ปี A ฉบับวันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2023 อ่านต่อ

อาทิตย์ฉลองพระเยซูเจ้าทรงประจักษ์พระวรกาย ปี A อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา ปี A ฉบับวันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2023 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา ปี A ฉบับวันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2023 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา ปี A ฉบับวันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2023 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา ปี A ฉบับวันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2023 อ่านต่อ

สมโภชนักบุญเปโตร และนักบุญเปาโลอัครสาวก เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2023 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2023 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 11 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2023 อ่านต่อ

สมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า ฉบับวันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2023 อ่านต่อ

สมโภชพระตรีเอกภาพ ฉบับวันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2023 อ่านต่อ

สมโภชพระจิตเจ้า ฉบับวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2023 อ่านต่อ

สมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2023 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 6 เทศกาลปัสกา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2023 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลปัสกา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2023 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลปัสกา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2023 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลปัสกา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2023 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลปัสกา (ฉลองพระเมตตา) ฉบับวันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2023 อ่านต่อ

อาทิตย์สมโภชปัสกา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2023 อ่านต่อ

อาทิตย์พระทรมาน (แห่ใบลาน) วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2566 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต ฉบับวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2023 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต ฉบับวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2023 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต ฉบับวันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2023 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต ฉบับวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2023 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต ฉบับวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2023 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 7 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2023 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2023 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2023 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2023 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2023 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2023 อ่านต่อ

สมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์ ฉบับวันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2023 อ่านต่อ

สมโภชพระนางมารีย์พระชนนีพระเจ้า ฉบับวันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2023 อ่านต่อ

สมโภชพระคริสตสมภพ ฉบับวันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2565 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า ฉบับวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2022 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า ฉบับวันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2022 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า ฉบับวันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2022 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า ฉบับวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2022 อ่านต่อ

สมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล ฉบับวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2022 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2022 อ่านต่อ

สมโภชนักบุญทั้งหลาย ฉบับวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2022 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 31 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2022 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2022 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2022 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2022 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2022 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2022 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2022 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2022 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2022 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2022 อ่านต่อ

สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเสด็จสู่สวรรค์ท้ังกายและวิญญาณ วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2022 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 20 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2022 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2022 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 18 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม 2022 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2022 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2022 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2022 อ่านต่อ

สมโภชนักบุญเปโตร และนักบุญเปาโล อัครสาวก ฉบับวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2022 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2022 อ่านต่อ

สมโภชพระวรกาย และพระโลหิตพระคริสตเจ้า วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2022 อ่านต่อ

สมโภชพระตรีเอกภาพ ฉบับวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2022 อ่านต่อ

สมโภชพระจิตเจ้า ฉบับวันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2022 อ่านต่อ

สมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ ฉบับวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2022 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 6 เทศกาลปัสกา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2022 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลปัสกา ฉบับวันอาทิตย์ที่15 พฤษภาคม 2565 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลปัสกา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2022 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลปัสกา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2022 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลปัสกา (ฉลองพระเมตตา) ฉบับวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2022 อ่านต่อ

สมโภชปัสกาพระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ ฉบับวันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน 2022 อ่านต่อ

อาทิตย์พระทรมาน (แห่ใบลาน) ฉบับวันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2022 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต ฉบับวันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2022 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต ฉบับวันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2022 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต ฉบับวันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2022 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต ฉบับวันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2022 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต ฉบับวันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2022 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 8 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2022 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 7 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2022 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2022 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2022 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2022 (ร่วมมิสซาออนไลท์) อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2022 (ร่วมมิสซาออนไลท์) อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2022 (ร่วมมิสซาออนไลท์) อ่านต่อ

ฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง ฉบับวันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2022 อ่านต่อ

สมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์ ฉบับวันอาทิตย์ที่ 2 มกราคม 2022 อ่านต่อ

ฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ ฉบับวันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2021 (ร่วมมิสซาออนไลท์ที่บ้าน) อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า ฉบับวันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2021 (ร่วมมิสซาออนไลท์ที่บ้าน) อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า ฉบับวันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2021 (ร่วมมิสซาออนไลท์ที่บ้าน) อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า ฉบับวันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2021 (ร่วมมิสซาออนไลท์ที่บ้าน) อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า ฉบับวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2021 (ร่วมมิสซาออนไลท์ที่บ้าน) อ่านต่อ

สมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล ฉบับวันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2021 (ร่วมมิสซาออนไลท์ที่บ้าน) อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2021 (ร่วมมิสซาออนไลท์ที่บ้าน) อ่านต่อ

สมโภชนักบุญทั้งหลาย ฉบับวันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2021 (ร่วมมิสซาออนไลท์ที่บ้าน) อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 31 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2021 (ร่วมมิสซาออนไลท์ที่บ้าน) อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2021 (ร่วมมิสซาออนไลท์ที่บ้าน) อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2021 (ร่วมมิสซาออนไลท์ที่บ้าน) อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2021 (ร่วมมิสซาออนไลท์ที่บ้าน) อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม 2021 (ร่วมมิสซาออนไลน์ที่บ้าน) อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2021 (ร่วมมิสซาออนไลน์ที่บ้าน) อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2021 (ร่วมมิสซาออนไลน์ที่บ้าน) อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2021 (ร่วมมิสซาออนไลน์ที่บ้าน) อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน (ร่วมมิสซาออนไลน์ที่บ้าน) อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม (ร่วมมิสซาออนไลน์ที่บ้าน) อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม (ร่วมมิสซาออนไลน์ที่บ้าน) อ่านต่อ

สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเสด็จสู่สวรรค์ท้ังกายและวิญญาณ วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2021 (ร่วมมิสซาออนไลน์ที่บ้าน) อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2021 (ร่วมมิสซาออนไลน์ที่บ้าน) อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 18 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2021 (ร่วมมิสซาออนไลน์ที่บ้าน) อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2021 (ร่วมมิสซาออนไลน์ที่บ้าน) อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2021 (ร่วมมิสซาออนไลน์ที่บ้าน) อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2021 (ร่วมมิสซาออนไลน์ที่บ้าน) อ่านต่อ

สมโภชนักบุญเปโตร และนักบุญเปาโล อัครสาวก ฉบับวันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2021 (ร่วมมิสซาออนไลน์ที่บ้าน) อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน (ร่วมมิสซาออนไลน์ที่บ้าน) อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน (ร่วมมิสซาออนไลน์ที่บ้าน) อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 11 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน (ร่วมมิสซาออนไลน์ที่บ้าน) อ่านต่อ

สมโภชพระวรกาย และพระโลหิตพระคริสตเจ้า วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2021 ร่วมมิสซาออนไลน์ที่บ้าน อ่านต่อ

สมโภชพระตรีเอกภาพ ฉบับวันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม (ร่วมมิสซาออนไลน์ที่บ้าน) อ่านต่อ

สมโภชพระจิตเจ้า ฉบับวันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม (ร่วมมิสซาออนไลน์ที่บ้าน) อ่านต่อ

สมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ ฉบับวันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม (ร่วมมิสซาออนไลน์ที่บ้าน) อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 6 เทศกาลปาสกา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม (ร่วมมิสซาออนไลน์ที่บ้าน) อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลปาสกา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม (ร่วมมิสซาออนไลน์ที่บ้าน) อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลปาสกา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน (ร่วมมิสซาออนไลน์ที่บ้าน) อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลปาสกา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน (ร่วมมิสซาออนไลน์ที่บ้าน) อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลปาสกา (ฉลองพระเมตตา) วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2021 อ่านต่อ

สมโภชปัสกาพระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ ฉบับวันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2021 อ่านต่อ

อาทิตย์พระทรมาน (แห่ใบลาน) ฉบับวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2021 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต ฉบับวันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2021 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต ฉบับวันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2564 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต ฉบับวันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2021 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต ฉบับวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2021 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต ฉบับวันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2021 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2021 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2021 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2021 อ่านต่อ

ฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง ฉบับวันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2021 (ร่วมมิสซาออนไลท์ที่บ้าน) อ่านต่อ

สมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์ ฉบับวันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2021 อ่านต่อ

ฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า ฉบับวันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2020 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จ ฉบับวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2020 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 3 เทศการเตรียมรับเสด็จฯ ฉบับวันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2020 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จ ฉบับวันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2020 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จ ฉบับวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2020 อ่านต่อ

สมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล ฉบับวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2020 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 32 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2020 อ่านต่อ

สมโภชนักบุญทั้งหลาย ฉบับวันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2020 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา (วันแพร่ธรรมสากล) ฉบับวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2020 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2020 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2020 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2020 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2020 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2019 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2020 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2020 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2020 อ่านต่อ

สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ ฉบับวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2020 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2020 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 18 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2020 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2020 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2020 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2020 อ่านต่อ

สมโภชนักบุญเปโตร และนักบุญเปาโล อัครสาวก ฉบับวันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2020 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2020 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2020 อ่านต่อ

สมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า ฉบับวันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2020 อ่านต่อ

สมโภชพระตรีเอกภาพ ฉบับวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2020 อ่านต่อ

สมโภชพระจิตเจ้า ฉบับวันอาิทตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2020 อ่านต่อ

สมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ ฉบับวันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2020 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 6 เทศกาลปัสกา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2020 อ่านต่อ

อาทิตย์ 5 เทศกาลปัสกา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2020 (ร่วมมิสซาออนไลน์ที่บ้าน) อ่านต่อ

อาทิตย์ 4 เทศกาลปัสกา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2020 (ร่วมมิสซาออนไลน์ที่บ้าน) อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลปัสกา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2020 (ร่วมมิสซาออนไลน์ที่บ้าน) อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลปัสกา (ฉลองพระเมตตา) ฉบับวันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2020 ร่วมมิสซาออนไลท์ที่บ้าน อ่านต่อ

สมโภชปัสกาพระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ ฉบับวันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2020 ร่วมมิสซาออนไลน์ที่บ้าน อ่านต่อ

อาทิตย์พระทรมาน (แห่ใบลาน) ฉบับวันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2020 ร่วมมิสซาออนไลน์ที่บ้าน อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต ฉบับวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2020 ร่วมมิสซาออนไลน์ที่บ้าน อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต ฉบับวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2019 ร่วมมิสซาออนไลน์ที่บ้าน อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต ฉบับวันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2020 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต ฉบับวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2020 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต ฉบับวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2020 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 7 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2020 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2020 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2020 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2020 อ่านต่อ

ถวายพระกุมารในพระวิหาร ฉบับวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2020 อ่านต่อ

เสกสุสานประจำปี 2020 อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2020 อ่านต่อ

ฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง ฉบับวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2020 อ่านต่อ

สมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์ ฉบับวันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2020 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จ ฉบับวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2019 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 3 เทศการเตรียมรับเสด็จ ฉบับวันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2019 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จ ฉบับวันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2019 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จ ฉบับวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2019 อ่านต่อ

สมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล ฉบับวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2019 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 32 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2019 อ่านต่อ

สมโภชนักบุญทั้งหลาย ฉบับวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2019 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2019 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2019 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2019 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2019 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2019 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2019 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2019 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2019 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2019 อ่านต่อ

สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ ฉบับวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2019 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2019 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 18 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2019 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2019 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2019 อ่านต่อ

อาทิตย์ 15 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2019 อ่านต่อ

อาทิตย์ 14 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2019 อ่านต่อ

สมโภชนักบุญเปโตร และนักบุญเปาโล อัครสาวก ฉบับวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2019 อ่านต่อ

สมโภชพระวรกายและพระโลหิตของพระเยซูเจ้า ฉบับวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2019 อ่านต่อ

สมโภชพระตรีเอกภาพ ฉบับวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2019 อ่านต่อ

สมโภชพระจิตเจ้า ฉบับวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2019 อ่านต่อ

สมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ ฉบับวันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2019 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 6 เทศกาลปัสกา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2019 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลปัสกา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2019 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลปัสกา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2019 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลปัสกา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2019 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลปัสกา (ฉลองพระเมตตา) ฉบับวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2019 อ่านต่อ

สมโภชปัสกาพระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ ฉบับวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2019 อ่านต่อ

อาทิตย์มหาทรมาน (แห่ใบลาน) อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต วันอาทิตย์ 7 เมษายน 2019 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต ฉบับวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2019 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต ฉบับวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2019 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต ฉบับวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2019 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต ฉบับวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2019 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 8 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2019 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 7 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2019 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2019 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2019 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2019 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2019 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2019 เสกสุสานประจำปี อ่านต่อ

ฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง ฉบับวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2019 อ่านต่อ

สมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์ ฉบับวันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2019 อ่านต่อ

ฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า ฉบับวันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม 2018 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ ฉบับวันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2018 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ ฉบับวันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2018 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ ฉบับวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2018 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ ฉบับวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2018 อ่านต่อ

สมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2018 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 32 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2018 อ่านต่อ

สมโภชนักบุญทั้งหลาย ฉบับวันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2018 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2018 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา (วันแพร่ธรรมสากล) ฉบับวันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2018 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2018 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2018 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2018 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2018 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2018 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2018 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2018 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2018 อ่านต่อ

สมโภชพระนางมารีย์รบเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2018 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 18 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2018 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2018 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2018 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2018 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2018 อ่านต่อ

สมโภชนักบุญเปโตรและเปาโล อัครสาวก ฉบับวันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2018 อ่านต่อ

สมโภชนักบุญยอห์น แบปติสต์ บังเกิด ฉบับวันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2018 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 11 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2018 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 10 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2018 อ่านต่อ

สมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า ฉบับวันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2018 อ่านต่อ

สมโภชพระตรีเอกภาพ ฉบับวันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2018 อ่านต่อ

สมโภชพระจิตเจ้า ฉบับวันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2018 อ่านต่อ

สมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ ฉบับวันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2018 (ฉลองวัด) อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 6 เทศกาลปัสกา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2018 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลปัสกา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2018 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลปัสกา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2018 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลปัสกา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน 2018 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลปัสกา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2018 อ่านต่อ

สมโภชปัสกาพระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ ฉบับวันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2018 อ่านต่อ

อาทิตย์มหาทรมาน (แห่ใบลาน) ฉบับวันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2018 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต ฉบับวันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2018 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต ฉบับวันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2018 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต ฉบับวันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2018 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต ฉบับวันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2018 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต ฉบับวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2018 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2018 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2018 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2018 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2018 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2018 (เสกสุสานประจำปี) อ่านต่อ

สมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์ ฉบับวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2018 อ่านต่อ

ฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า ฉบับวันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2017 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จ ฉบับวันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2017 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จ ฉบับวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2017 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จ ฉบับวันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2017 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จ ฉบับวันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2017 อ่านต่อ

สมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล ฉบับวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2017 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2017 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 32 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2017 อ่านต่อ

สมโภชนักบุญทั้งหลาย ฉบับวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2017 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2017 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2017 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2017 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2017 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันที่ 1 ตุลาคม 2017 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2017 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2017 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2017 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2017 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 21 เทศกาลธรรม ฉบับวันที่ 27 สิงหาคม 2017 อ่านต่อ

สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเสด็จสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 13/8/2017 อ่านต่อ

ฉลองพระเยซูเจ้าทรงประจักษ์พระวรกายต่อหน้าอัครสาวก อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2017 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2017 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2017 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2017 อ่านต่อ

สมโภชนักบุญเปโตร และนักบุญเปาโล อัครสาวก ฉบับวันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2017 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา อ่านต่อ

สมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า อ่านต่อ

สมโภชพระตรีเอกภาพ ฉบับวันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2017 อ่านต่อ

สมโภชพระจิตเจ้า ฉบับวันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2017 อ่านต่อ

สมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ ฉบับวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2017 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 6 เทศกาลปัสกา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2017 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลปัสกา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2017 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลปัสกา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2017 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลปัสกา อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลปัสกา ฉลองพระเมตตา อ่านต่อ

สมโภชปัสกา พระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ อ่านต่อ

อาทิตย์มหาทรมาน แห่ใบลาน ฉบับวันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2017 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต ฉบับวันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2017 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต ฉบับวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2017 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต ฉบับวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2017 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต ฉบับวันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2017 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต ฉบับวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2017 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 8 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2017 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 7 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2017 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2017 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2017 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2017 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2017 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา (เสกสุสานประจำปี) อ่านต่อ

สมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์ อ่านต่อ

สมโภชพระนางมารีย์ พระชนนีพระเจ้า อ่านต่อ

สมโภชพระคริสตสมภพ ฉบับวันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2016 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จ ฉบับวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2016 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จ ฉบับวันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2016 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จ ฉบับวันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2016 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ อ่านต่อ

สมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2016 อ่านต่อ

สมโภชนักบุญทั้งหลาย อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 31 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2016 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2016 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2016 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2016 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2016 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2016 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2016 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2016 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 4/9/2016 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 28/8/2016 อ่านต่อ

สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ ฉบับวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2016 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 20 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2016 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2016 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 18 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2016 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2016 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2016 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 10/7/2016 อ่านต่อ

สมโภชนักบุญเปโตร และเปาโล อัครสาวก ฉบับวันอาทิตย์ที่ 3/7/2016 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2016 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2016 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 11 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2016 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 10 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2016 อ่านต่อ

สมโภชพระวรกาย และพระโลหิตของพระคริสตเจ้า ฉบับวันอาทิตย์ที่ 29/6/2016 อ่านต่อ

สมโภชพระตรีเอกภาพ ฉบับวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2016 อ่านต่อ

สมโภชพระจิตเจ้า ฉบับวันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2016 อ่านต่อ

สมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2016 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 6 เทศกาลปัสกา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2016 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลปัสกา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2016 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลปัสกา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 17/4/2016 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลปัสกา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2016 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลปัสกา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2016 อ่านต่อ

สมโภชปัสกา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2016 อ่านต่อ

อาทิตย์มหาทรมาน (แห่ใบลาน) ฉบับวันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2016 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต ฉบับวันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2016 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต ฉบับวันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2016 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต ฉบับวันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2016 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต ฉบับวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2016 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต ฉบับวันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2016 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 7/2/2016 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2016 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 24/1/2016 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2016 อ่านต่อ

ฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง ฉบับวันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2016 อ่านต่อ

ฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า ฉบับวันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2015 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ ฉบับวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2015 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ ฉบับวันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2015 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จ ฉบับวันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2015 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ ฉบับวันที่ 29 พฤศจิกายน 2015 อ่านต่อ

สมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 32 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 15/11/2015 อ่านต่อ

สมโภชนักบุญทั้งหลาย ฉบับวันอาทิตย์ที่ 1/11/2015 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 25/10/2015 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 18/10/2015 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 11/10/2015 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 4/10/2015 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 27/9/2015 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 20/9/2015 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 13/9/2015 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 06/9/2015 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 30/8/2015 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 23/8/2015 อ่านต่อ

สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ ฉบับวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2015 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2015 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 18 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2015 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2015 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2015 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2015 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2015 อ่านต่อ

สมโภชนักบุญเปโตร และนักบุญเปาโล อัครสาวก ฉบับวันอาทิตย์ที่ 28/6/2015 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2015 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 11 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2015 อ่านต่อ

สมโภชพระวรกาย และพระโลหิตของพระคริสตเจ้า ฉบับวันอาทิตย์ที่ 7/6/2015 อ่านต่อ

สมโภชพระตรีเอกภาพ ฉบับวันอาทิตย์ที่ 31/5/2015 อ่านต่อ

สมโภชพระจิตเจ้า ฉบับวันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2015 อ่านต่อ

สมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 6 เทศกาลปัสกา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2015 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลปัสกา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2015 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลปัสกา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 26/4/2015 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลปัสกา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 19/4/2015 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลปัสกา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 12/4/2015 อ่านต่อ

อาทิตย์มหาทรมาน (แห่ใบลาน) ฉบับวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2015 อ่านต่อ

สมโภชปัสกา พระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ ฉบับวันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2015 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต ฉบับวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2015 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต ฉบับวันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2015 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต ฉบับวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2015 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต ฉบับวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2015 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต ฉบับวันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2015 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 15/2/2015 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 8/2/2015 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 1/2/2015 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 25/1/2015 อ่านต่อ

ฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง ฉบับวันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2015 อ่านต่อ

สมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์ ฉบับวันอาทิตย์ที่ 4 มกราคม 2015 อ่านต่อ

ฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ ฉบับวันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม 2014 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ ฉบับวันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม 2014 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ ฉบับวันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม 2014 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ ฉบับวันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม 2014 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ ฉบับวันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2014 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 34 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน 2014 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2014 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 32 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน 2014 อ่านต่อ

สมโภชนักบุญทั้งหลาย ฉบับวันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน 2014 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 26/10/2014 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 19/10/2014 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 12/10/2014 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 5/10/2014 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 28/9/2014 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 21/9/2014 อ่านต่อ

ฉลองเทิดทูนไม้กางเขน ฉบับวันอาทิตย์ที่ 14/9/2014 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 07/9/2014 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 31/8/2014 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 24/8/2014 อ่านต่อ

สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ ฉบับวันอาทิตย์ที่ 17/8/2014 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 10/8/2014 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 18 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 3/8/2014 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 27/7/2014 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 20/7/2014 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 13/7/2014 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 6/7/2014 อ่านต่อ

สมโภชนักบุญเปโตร และนักบุญเปาโล อัครสาวก ฉบับวันอาทิตย์ที่ 29/6/2014 อ่านต่อ

สมโภชพระวรกาย และพระโลหิตของพระคริสตเจ้า ฉบับวันอาทิตย์ที่ 22/6/2014 อ่านต่อ

สมโภชพระตรีเอกภาพ ฉบับวันอาทิตย์ที่ 15/6/2014 อ่านต่อ

สมโภชพระจิตเจ้า ฉบับวันอาทิตย์ที่ 8/6/2014 อ่านต่อ

สมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ วันอาทิตย์ที่ 1/6/2014 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 6 เทศกาลปัสกา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 25/5/2014 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลปัสกา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 18/5/2014 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลปัสกา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 11/5/2014 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลปัสกา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 4/5/2014 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลปัสกา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 27/4/2014 อ่านต่อ

สมโภชปัสกา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 20/4/2014 อ่านต่อ

อาทิตย์มหาทรมาน (แห่ใบลาน) ฉบับวันอาทิตย์ที่ 13/4/2014 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต ฉบับวันอาทิตย์ที่ 6/4/2014 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต ฉบับวันอาทิตย์ที่ 30/3/2014 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต ฉบับวันอาทิตย์ที่ 23/3/2014 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต ฉบับวันอาทิตย์ที่ 16/3/2014 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต ฉบับวันอาทิตย์ที่ 9/3/2014 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 8 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 2/3/2014 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 7 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 23/2/2014 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 16/2/2014 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 9/2/2014 อ่านต่อ

ฉลองการถวายพระกุมารในพระวิหาร ฉบับวันอาทิตย์ที่ 2/2/2014 อ่านต่อ

เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 26/1/2014 อ่านต่อ

เสกสุสานศานติคาม วันอาทิตย์ที่ 19/1/2014 (งดสารวัด) อ่านต่อ

ฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง ฉบับวันอาทิตย์ที่ 12/1/2014 อ่านต่อ

สมโภชพระเยซูเจ้าแสดงองค์ ฉบับวันอาทิตย์ที่ 5/1/2014 อ่านต่อ

ฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า ฉบับวันอาทิตย์ที่ 29/12/2013 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า ฉบับวันอาทิตย์ที่ 22/12/2012 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า ฉบับวันอาทิตย์ที่ 15/12/2013 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า ฉบับวันอาทิตย์ที่ 8/12/2013 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า ฉบับวันอาทิตย์ที่ 1/12/2013 อ่านต่อ

สมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล ฉบับวันอาทิตย์ที่ 24/11/2013 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 17/11/2013 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 32 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 10/11/2013 อ่านต่อ

สมโภชนักบุญทั้งหลาย ฉบับวันอาทิตย์ที่ 3/11/2013 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 27/10/2013 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 20/10/2013 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 13/10/2013 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 6/10/2013 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 29/9/2013 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 22/9/2013 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 15/9/2013 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 8/9/2013 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 1/9/2013 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 25/8/2013 อ่านต่อ

สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ ฉบับวันอาทิตย์ที่ 18/8/2013 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 11/8/2013 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 18 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 4/8/2013 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 28/7/2013 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 21/7/2013 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 14/7/2013 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 7/7/2013 อ่านต่อ

สมโภชนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโลอัครสาวก ฉบับวันอาทิตย์ที่ 30/6/2013 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 23/6/2013 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 11 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 16/6/2013 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 10 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 9/6/2013 อ่านต่อ

สมโภชพระวรกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้า ฉบับวันอาทิตย์ที่ 2/6/2013 อ่านต่อ

สมโภชพระตรีเอกภาพ ฉบับวันอาทิตย์ที่ 26/5/2013 อ่านต่อ

สมโภชพระจิตเจ้า ฉบับวันอาทิตย์ที่ 19/5/2013 อ่านต่อ

สมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ ฉบับวันอาทิตย์ที่ 12/5/2013 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 6 เทศกาลปัสกา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 5/5/2013 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลปัสกา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 28/4/2013 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลปัสกา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 21/4/2013 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลปัสกา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 14/4/2013 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลปัสกา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 7/4/2013 อ่านต่อ

สมโภชปัสกา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 31/3/2013 อ่านต่อ

อาทิตย์พระมหาทรมาน แห่ใบลาน ฉบับวันอาทิตย์ที่ 24/3/2013 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต ฉบับวันอาทิตย์ที่ 17/3/2013 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต ฉบับวันอาทิตย์ที่ 10/3/2013 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต ฉบับวันอาทิตย์ที่ 3/3/2013 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต ฉบับวันอาทิตย์ที่ 24/2/2013 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต ฉบับวันอาทิตย์ที่ 17/2/2013 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 10/2/2013 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 3/2/2013 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 27/1/2013 อ่านต่อ

สมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์ ฉบับวันอาทิตย์ที่ 6/1/2013 อ่านต่อ

ฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า ฉบับวันอาทิตย์ที่ 30/12/2012 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า ฉบับวันอาทิตย์ที่ 23/12/2012 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า ฉบับวันอาทิตย์ที่ 16/12/2012 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า ฉบับวันอาทิตย์ที่ 9/12/2012 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า ฉบับวันอาทิตย์ที่ 2/12/2012 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 34 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 25/11/2012 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 18/11/2012 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 32 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 11/11/2012 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 31 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 4/11/2012 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 28/10/2012 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 21/10/2012 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 14/10/2012 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 7/10/2012 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 30/9/2012 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 23/9/2012 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 16/9/2012 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 9/9/2012 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 2/9/2012 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 26/8/2012 อ่านต่อ

สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ ฉบับวันอาทิตย์ที่ 19/8/2012 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 12/8/2012 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 18 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 5/8/2012 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 29/7/2012 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 22/7/2012 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 15/7/2012 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 8/7/2012 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 1/7/2012 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 24/6/2012 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 11 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 17/6/2012 อ่านต่อ

สมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า ฉบับวันอาทิตย์ที่ 10/6/2012 อ่านต่อ

สมโภชพระตรีเอกภาพ ฉบับวันอาทิตย์ที่ 3/6/2012 อ่านต่อ

สมโภชพระจิตเจ้า ฉบับวันอาทิตย์ที่ 27/5/2012 อ่านต่อ

สมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ ฉบับวันอาทิตย์ที่ 20/5/2012 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 6 เทศกาลปัสกา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 13/5/2012 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลปัสกา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 6/5/2012 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลปัสกา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 29/4/2012 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลปัสกา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 22/4/2012 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลปัสกา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 15/4/2012 อ่านต่อ

สมโภชปัสกา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 8/4/2012 อ่านต่อ

อาทิตย์มหาทรมาน(แห่ใบลาน) ฉบับวันอาทิตย์ที่ 1/4/2012 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต ฉบับวันอาทิตย์ที่ 25/3/2012 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต ฉบับวันอาทิตย์ที่ 18/3/2012 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต ฉบับวันอาทิตย์ที่ 11/3/2012 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต ฉบับวันอาทิตย์ที่ 4/3/2012 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต ฉบับวันอาทิตย์ที่ 26/2/2012 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 7 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 19/2/2012 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 12/2/2012 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 5/2/2012 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 29/1/2012 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 22/1/2012 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 15/1/2012 อ่านต่อ

สมโภชพระนางมารีย์พระชนนีพระเจ้า ฉบับวันอาทิตย์ที่ 1/1/2012 อ่านต่อ

สมโภชพระคริสตสมภพ ฉบับวันอาทิตย์ที่ 25/12/2011 อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า ฉบับวันอาทิตย์ที่ 18/12/2011 อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า ฉบับวันอาทิตย์ที่ 11/12/2011 อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า ฉบับวันอาทิตย์ที่ 4/12/2011 อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า ฉบับวันอาทิตย์ที่ 27/11/2011 อ่านต่อ

สมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล ฉบับวันอาทิตย์ที่ 20/11/2011 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา ฉบับวันอาทิตย์ที่ 13/11/2011 อ่านต่อ

สมโภชนักบุญทั้งหลาย ฉบับวันอาทิตย์ที่ 6/11/2011 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 31 เทศกาลธรรมดา วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2011 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2011 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2011 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2011 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2011 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2011 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2011 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2011 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2011 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2011 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2011 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 20 เทศกาลธรรมดา วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2011 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2011 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 18 เทศกาลธรรมดา วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2011 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2011 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2011 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2011 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2011 อ่านต่อ

สมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2011 อ่านต่อ

สมโภชพระตรีเอกภาพ วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2011 อ่านต่อ

สมโภชพระจิตเจ้า วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2011 อ่านต่อ

สมโภชพระเยซุเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2011 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 6 เทศกาลปัสกา วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2011 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลปัสกา วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2011 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระเยซูคริสตเจ้า อาทิตย์ที 28 พฤศจิกายน 2553 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2553 อ่านต่อ

สมโภชนักบุญทั้งหลาย วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2553 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2553 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2553 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2553 อ่านต่อ

อาทิตย์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา วันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม 2553 อ่านต่อ


 

หน้าแรก | ประวัติสุสาน | ประวัติวัด | ค้นหาหลุมศพ | ตารางมิสซาประจำเดือน | ตารางมิสซา | ข่าวสาร | รวมรูปภาพ | ติดต่อเรา
บทสวดพลมารี

Copyright © 2009 ศานติคาม สุสานมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ ฯ

Visitors: Since 10-10-2009