• เสกสุสานศานติคาม ประจำปี 2563/2020 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563/2020 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมพระสันตปาปายอห์น ปอลที่ 2 (บริเวณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน) / ค่าบำรุงสุสาน สามารถชำระผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาสามพราน ชื่อบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ (ศานติคาม) เลขที่ 525-2-07525-3 และธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส สามพราน นครปฐม ชื่อบัญชี สุสานโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (ศานติคาม) เลขที่บัญชี 904-009229-9 แล้วส่งเอกสารการโอนมาที่ เบอร์โทรสาร. 02-4290864 พร้อมเขียนเบอร์หลุมหรือชื่อผู้ตาย และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ มาด้วยทุกครั้ง / มิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับประจำเดือน จะจัดขึ้นทุกวันอาทิตย์ที่ 4 ของเดือน ในเดือนนี้ ตรงกับ วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562/2019 เวลา 16.30 น. คุณพ่อกิตติศักดิ์ กาญจนธานินทร์ เป็นประธาน/ บรรจุศพ มารีอา อุษา นาฎประเสริฐ วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2019 โซน 8 หลุม 1647/ บรรจุศพ เปโตร นิพนธ์ เปรมสุข วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2019 คอนโด 2-4-0204/ บรรจุศพ เกอทรูด ฉวีวรรณ ยอดประสิทธิ์ วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2019 คอนโด 2-4-0205/ บรรจุศพ ยอแซฟ อติพงศ์ พงศ์หว่าน วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2019 โซน 9 หลุม 1017/ บรรจุศพ อันตน เกียรติศักดิ์ ชีวบัณฑิตย์ วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2019 โซน 8 หลุม 1546 มิสซาปลงศพวัดพระเยซูเจ้าฯ เวลา 9.00 น/ บรรจุศพ ยวง บัปติสตา สนิท รุ่งเรืองแสนยากร วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2019 โซน 8 หลุม 1648/ บรรจุศพ ยอแซฟ ธเดช มีเจริญ วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2019 โซน 6 หลุม 5533

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือนมกราคม 2019

บรรจุศพ ยวง เดชณรงค์   จิตรานุเคราะห์  วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2019 โซน 4 หลุม 2130
บรรจุกระดูก เปโตร พจนารถ   เข็มจริยา  วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2019 โซน 8 หลุม 1635
บรรจุศพ ยอแซฟ ประหยัด   ศิริยงค์  วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2019 โซน 1 หลุม 0908
บรรจุกระดูก โรซาลีน ยุพิน   สีห์โสภณ (เสงี่ยมงาม)  วันอังคารที่ 8 มกราคม 2019 โซน 1 หลุม 0612
บรรจุศพ บอนิฟาส อมาเดอุส มารีอา จุรินทร์   ธนวรวิบูล วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2019 โซน 8 หลุม 1642
บรรจุศพ เทเรซา สิริพร  วาสิกนานนท์  วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2019 โซน 8 หลุม 1643
บรรจุศพ มารีอา อุทัยวรรณ  มินิชิต  วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2019 คอนโด 2-4-0203
บรรจุศพ ยอแซฟ สุขุม   แก้วประสิทธิ์ วันพุธที่ 16 มกราคม 2019 โซน 4 หลุม 3729
บรรจุศพ ยอแซฟ วิศิษฎ์   ตริยะกุล  วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2019 โซน 4 หลุม 2835 
บรรจุศพ มารีอา เบอร์นาร์ด สุภาพ   รัตตมณี  วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2019 โซน 2 หลุม 1237
บรรจุศพ Roudolph Hermann วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2019 โซน 3 หลุม 3804
บรรจุศพ มารีอา  พัชรา  คันธเศรษฐ  วันพุธที่ 30 มกราคม 2019 โซน 1 หลุม 1218
บรรจุศพ มารีอา  มาลา  ตาดทองไทร  วันพุธที่ 30 มกราคม 2019 โซน  3  หลุม 3016


 

หน้าแรก | ประวัติสุสาน | ประวัติวัด | ค้นหาหลุมศพ | ตารางมิสซาประจำเดือน | ตารางมิสซา | ข่าวสาร | รวมรูปภาพ | ติดต่อเรา

Copyright © 2009 ศานติคาม สุสานมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ ฯ

Visitors: Since 10-10-2009