• มิสซาผู้ล่วงลับทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที 4 ของเดือน เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 มิสซาเวลา 16.00 น. (หลังมิสซามีคุณพ่อไปเสกหลุม) / ค่าบำรุงสุสาน โปรดชำระผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาสามพราน ชื่อบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ (ศานติคาม) เลขที่ 525-2-07525-3 และธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส สามพราน นครปฐม ชื่อบัญชี สุสานโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (ศานติคาม) เลขที่บัญชี 904-009229-9 แล้วส่งเอกสารการโอนมาที่อีเมล info@santikham.com หรือทางไลน์ 087-5314490 พร้อมเขียนเบอร์หลุมหรือชื่อผู้ตาย และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ มาด้วยทุกครั้ง

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือนมกราคม 2019

บรรจุศพ ยวง เดชณรงค์   จิตรานุเคราะห์  วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2019 โซน 4 หลุม 2130
บรรจุกระดูก เปโตร พจนารถ   เข็มจริยา  วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2019 โซน 8 หลุม 1635
บรรจุศพ ยอแซฟ ประหยัด   ศิริยงค์  วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2019 โซน 1 หลุม 0908
บรรจุกระดูก โรซาลีน ยุพิน   สีห์โสภณ (เสงี่ยมงาม)  วันอังคารที่ 8 มกราคม 2019 โซน 1 หลุม 0612
บรรจุศพ บอนิฟาส อมาเดอุส มารีอา จุลินทร์   ธนวรวิบูล วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2019 โซน 8 หลุม 1642
บรรจุศพ เทเรซา สิริพร  วาสิกนานนท์  วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2019 โซน 8 หลุม 1643
บรรจุศพ มารีอา อุทัยวรรณ  มินิชิต  วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2019 คอนโด 2-4-0203
บรรจุศพ ยอแซฟ สุขุม   แก้วประสิทธิ์ วันพุธที่ 16 มกราคม 2019 โซน 4 หลุม 3729
บรรจุศพ ยอแซฟ วิศิษฎ์   ตริยะกุล  วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2019 โซน 4 หลุม 2835 
บรรจุศพ มารีอา เบอร์นาร์ด สุภาพ   รัตตมณี  วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2019 โซน 2 หลุม 1237
บรรจุศพ Roudolph Hermann วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2019 โซน 3 หลุม 3804
บรรจุศพ มารีอา  พัชรา  คันธเศรษฐ  วันพุธที่ 30 มกราคม 2019 โซน 1 หลุม 1218
บรรจุศพ มารีอา  มาลา  ตาดทองไทร  วันพุธที่ 30 มกราคม 2019 โซน  3  หลุม 3016


 

หน้าแรก | ประวัติสุสาน | ประวัติวัด | ค้นหาหลุมศพ | ตารางมิสซาประจำเดือน | ตารางมิสซา | ข่าวสาร | รวมรูปภาพ | ติดต่อเรา
บทสวดพลมารี

Copyright © 2009 ศานติคาม สุสานมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ ฯ

Visitors: Since 10-10-2009