• มิสซาผู้ล่วงลับทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที 4 ของเดือน เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 มิสซาเวลา 16.00 น. (หลังมิสซามีคุณพ่อไปเสกหลุม) / ค่าบำรุงสุสาน โปรดชำระผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาสามพราน ชื่อบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ (ศานติคาม) เลขที่ 525-2-07525-3 และธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส สามพราน นครปฐม ชื่อบัญชี สุสานโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (ศานติคาม) เลขที่บัญชี 904-009229-9 แล้วส่งเอกสารการโอนมาที่อีเมล info@santikham.com หรือทางไลน์ 087-5314490 พร้อมเขียนเบอร์หลุมหรือชื่อผู้ตาย และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ มาด้วยทุกครั้ง

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน ธันวาคม 2014

อากาทา  สมใจ  วงศ์สุวัฒน์  บรรจุศพวันพฤหัสบดีที่  4  ธันวาคม  2014  โซน 8  หลุม 0849
ยอแซฟ   วันชัย  เทียนวัง     บรรจุศพวันเสาร์ที่          6  ธันวาคม  2014  โซน 4 หลุม 2532
เลารา  ลดาวัลลิ์  อัตตนียกุล   บรรจุศพวันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2014  โซน 5 หลุม 5506
โรซา ณัฐวรรณ     ลักษณะบุตร  บรรจุกระดูกวันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม  2014  โซน 3 หลุม 3204
มาร์ติน  วิจิตร  กาญจนะอาหะ  บรรจุศพวันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม  2014  โซน 3  หลุม  2016
ยอแซฟ  สุดใจ  หอประเสริฐกิจ  บรรจุศพวันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2014  โซน 8  หลุม 08-0850
เทเรซา  สวีส  เจริญสุข  บรรจุศพวันจันทร์ที่  15  ธันวาคม  2014  โซน 1 หลุม 1617
มอนิกา  รัตนา  บุญประสม  บรรจุศพวันพฤหัสบดีที่  18  ธันวาคม  2014  โซน 5  หลุม 5712
อากาทา  สุนีย์  อารยชาติสกุล  บรรจุศพวันพฤหัสบดีที่  18  ธันวาคม  2014  โซน 8 หลุม 0927
เบเนดิกโต ประสงค์  ชมพะนันท์  บรรจุศพวันจันทร์ที่  22  ธันวาคม  2014  โซน 5 หลุม 4921
เทเรซา      นฤมล      ลีลานุชกุล  บรรจุศพวันจันทร์ที่  22  ธันวาคม  2014  โซน 1 หลุม  0313
มาร์ธา  สุวลักษณ์   จุ้ยเจริญ  บรรจุกระดูกวันอังคารที่ 23  ธันวาคม  2014  ช่องบรรจุกระดูก p-0063
เอากุสติโน  พีรภัทร   ชีวะบุตร  บรรจุศพวันพุธที่  24  ธันวาคม  2014  โซน 3  หลุม  2809
ดอมินิโก  สมคิด  จันทร์อ่อน   บรรจุศพวันจันทร์ที่  29  ธันวาคม  2014  โซน 6 หลุม 5333
มารีอา  อนงค์นาฏ   เถกิงวัทย์   บรรจุศพวันอังคารที่ 30 ธันวาคม  2014  โซน 8 หลุม 0928
เทเรซา  ยุพา  สันติโรจน์ประไพ   บรรจุศพวันพุธที่   31   ธันวาคม  2014  โซน  4   หลุม 3129


 

หน้าแรก | ประวัติสุสาน | ประวัติวัด | ค้นหาหลุมศพ | ตารางมิสซาประจำเดือน | ตารางมิสซา | ข่าวสาร | รวมรูปภาพ | ติดต่อเรา
บทสวดพลมารี

Copyright © 2009 ศานติคาม สุสานมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ ฯ

Visitors: Since 10-10-2009