• มิสซาผู้ล่วงลับทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที 4 ของเดือน เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 มิสซาเวลา 16.00 น. (หลังมิสซามีคุณพ่อไปเสกหลุม) / ค่าบำรุงสุสาน โปรดชำระผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาสามพราน ชื่อบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ (ศานติคาม) เลขที่ 525-2-07525-3 และธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส สามพราน นครปฐม ชื่อบัญชี สุสานโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (ศานติคาม) เลขที่บัญชี 904-009229-9 แล้วส่งเอกสารการโอนมาที่อีเมล info@santikham.com หรือทางไลน์ 087-5314490 พร้อมเขียนเบอร์หลุมหรือชื่อผู้ตาย และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ มาด้วยทุกครั้ง

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือนธันวาคม 2022

บรรจุศพ ยอแซฟ นาวาตรี พันธ์ศักดิ์  ประสาทพร วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2022 โซน 5 หลุม 4007
บรรจุศพ มารีอา ทอง  ศรีวรกุล วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2022 โซน 7 หลุม 0621
บรรจุศพ ฟรังซิสโก รส  แย้มกันชู  วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2022 โซน 4 หลุม 3033
บรรจุศพ ยอแซฟ พิชชร  วรวิทย์ไพศาล วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2022 โซน 7 หลุม 0622
บรรจุศพ แปรเปตูอา ปราณี  สุปินานนท์ วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2022 คอนโด 2-5-0325
บรรจุศพ คริสติน่า วันทนีย์  ตันวีระชัยสกล วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2022 โซน 3 หลุม 3802
บรรจุศพ ยวงบัปติสตา ชัยวัฒน์  จิตสุภารัตน์ วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2022 โซน 7 หลุม 0623
บรรจุกระดูก ยอแซฟ บักฮ้วย  แซ่แต้, มารีอา ย้ง รุ่งเรือง วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2022 โซน 5 หลุม 4013
บรรจุศพ มารีอา จุรีรัตน์  ตังคนังนุกูล วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2022 โซน 3 หลุม 3515
บรรจุศพ ซิลเวสแตร์ สมชัย  กำแพงแก้ว วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2022 โซน 7 หลุม 0624
บรรจุศพ เปโตร อธิคม  ธูปเทียน (ชยุต  ถาวรสิริวุฒิ) วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2022 โซน 7 หลุม 0625
บรรจุกระดูก ฟรังซิสเซเวียร์ เอนก  จันทิวงศ์ วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2022 โซน 8 หลุม 1950
บรรจุกระดูก อีวอน สุมาลี  อ่วมเกิด วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2022 โซน 5 หลุม 5206
บรรจุศพ ยออันนาดาร์ก ปรียา  มานุมาพร วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2022 โซน 7 หลุม 0626
บรรจุศพ ยอแซฟ สุรพล  รัตนรังคะ วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2022 คอนโด 2-5-0201
บรรจุกระดูก มารีอา นันทา โกวงศ์ วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2022 โซน 3 หลุม 2508
บรรจุกระดูก เปาโล โสภา ตรีกิจจา และมารีอา มักดาเลนา แชม  ตรีกิจจา วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2022 โซน 5 หลุม 6312


 

หน้าแรก | ประวัติสุสาน | ประวัติวัด | ค้นหาหลุมศพ | ตารางมิสซาประจำเดือน | ตารางมิสซา | ข่าวสาร | รวมรูปภาพ | ติดต่อเรา
บทสวดพลมารี

Copyright © 2009 ศานติคาม สุสานมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ ฯ

Visitors: Since 10-10-2009