• มิสซาผู้ล่วงลับทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที 4 ของเดือน เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 มิสซาเวลา 16.00 น. (หลังมิสซามีคุณพ่อไปเสกหลุม) / ค่าบำรุงสุสาน โปรดชำระผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาสามพราน ชื่อบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ (ศานติคาม) เลขที่ 525-2-07525-3 และธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส สามพราน นครปฐม ชื่อบัญชี สุสานโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (ศานติคาม) เลขที่บัญชี 904-009229-9 แล้วส่งเอกสารการโอนมาที่อีเมล info@santikham.com หรือทางไลน์ 087-5314490 พร้อมเขียนเบอร์หลุมหรือชื่อผู้ตาย และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ มาด้วยทุกครั้ง

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน เมษายน 2016

บรรจุศพ เปโตร  เอี้ยวฉัน   จิระธนานันต์   วันเสาร์ที่  2  เมษายน  2016  โซน  8  หลุม  1136
บรรจุศพ ยาโกเบ ชวลิต  บุญจริง   วันจันทร์ที่  4  เมษายน  2016  โซน  8  หลุม  1138
บรรจุศพ  คริสตินา  เทียน  นวังคสัตถุศาสน์  วันอังคารที่  5  เมษายน  2016  โซน  8  หลุม  1139
บรรจุศพ เทเรซา   จินตนา  แซ่เจ็ง  วันเสาร์ที่  9  เมษายน  2016  โซน  2  หลุม  1838
บรรจุศพ มารีอา  ทัศนีย์  นันทภูษา  วันเสาร์ที่  16  เมษายน  2016  โซน 1  หลุม  1010
บรรจุศพ  เทเรซา  รัชนิดา  รัชนีลัดดาจิต  วันอังคารที่  19  เมษายน  2016  โซน  4  หลุม  3826
บรรจุศพ  เปาโล  สุรชา  บุญประกอบวงศ์  วันอังคารที่  19  เมษายน  2016  โซน  5  หลุม  4714
บรรจุศพ ยอแซฟ  กฤษดา  เทียนตระกูล  วันอังคารที่  19  เมษายน  2016  โซน  3  หลุม  2915
บรรจุศพ ลูกา  พงษ์  สถิตย์กาญจน์  วันพฤหัสบดีที่  21  เมษายน  2016 โซน 5 หลุม  4703
บรรจุศพ  ยอแซฟ  ทองพูน  จันทรัคคะ  วันพฤหัสบดีที่  21  เมษายน  2016  โซน  2 หลุม 0136
บรรจุศพ มารีอา สมจิตต์  แซ่ล้อ  วันเสาร์ที่  23  เมษายน  2016  คอนโด  2-3-0113
บรรจุศพ VINCENT JEAN EMMANUEL MAILLERE  วันอังคารที่  26  เมษายน  2016  โซน 8  หลุม  1140
บรรจุศพ เปาโล  พันธวัจน์  มณีสุวรรณ  วันเสาร์ที่  30  เมษายน  2016  โซน 8 หลุม  08-1141
บรรจุกระดูก โยเซฟิน จรินทร   พรหมสาขา ณ สกลนคร (ลิวิกร)  วันเสาร์ที่ 30 เมษายน  2016  โซน 3 หลุม 3721

 

หน้าแรก | ประวัติสุสาน | ประวัติวัด | ค้นหาหลุมศพ | ตารางมิสซาประจำเดือน | ตารางมิสซา | ข่าวสาร | รวมรูปภาพ | ติดต่อเรา
บทสวดพลมารี

Copyright © 2009 ศานติคาม สุสานมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ ฯ

Visitors: Since 10-10-2009