• มิสซาผู้ล่วงลับทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที 4 ของเดือน เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 มิสซาเวลา 16.00 น. (หลังมิสซามีคุณพ่อไปเสกหลุม) / ค่าบำรุงสุสาน โปรดชำระผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาสามพราน ชื่อบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ (ศานติคาม) เลขที่ 525-2-07525-3 และธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส สามพราน นครปฐม ชื่อบัญชี สุสานโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (ศานติคาม) เลขที่บัญชี 904-009229-9 แล้วส่งเอกสารการโอนมาที่อีเมล info@santikham.com หรือทางไลน์ 087-5314490 พร้อมเขียนเบอร์หลุมหรือชื่อผู้ตาย และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ มาด้วยทุกครั้ง

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน พฤศจิกายน 2018

บรรจุศพ ยอห์น อัครสาวก สุจินต์   กิจสวัสดิ์ วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2018 คอนโด 2-4-0324
บรรจุศพ MARIA ESPERANZA   PENALOSA  วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2018 คอนโด 2-4-0321
บรรจุศพ ยอแซฟ ฮุยเส็ง  แซ่เตียว วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2018 โซน 1 หลุม 1018
บรรจุศพ เซซีลีอา สมัย   ไชยเผือก วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2018 โซน 6 หลุม 4630
บรรจุศพ โรซา ไพริน   ตุงคะรักษ์ วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2018 โซน 4 หลุม 2229
บรรจุศพ มารีอา วิมล   จูงหัตถการสาธิต วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2018 โซน 3 หลุม 2315
บรรจุศพ ยอแซฟ อนุชา   วัชราเกียรติ วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2018 โซน 2 หลุม 1341
บรรจุศพ บรียิตา ชไมพร   ตรัวกูล วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2018 โซน 2 หลุม 0944
บรรจุศพ คลารา พิณรัตน์   กาวสำราญ วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2018 คอนโด 2-4-0322
บรรจุศพ มารีอา อุบลรัตน์   เกษมสัมพันธ์ วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2018 โซน 8 หลุม 1633
บรรจุศพ อักแนส อันนา เพ็ญศรี  อรัญญกานนท์ วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2018 โซน 8 หลุม 1634
บรรจุศพ เปโตร สมพงษ์   จูฑะโยธิน  วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2018 โซน 5 หลุม 4503
บรรจุศพ อันนา เบญจมาศ   กลั่นนิล  วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2018  คอนโด 2-4-0201
บรรจุกระดูก ยอแซฟ สุรเดช   พูลศิริสาโรจน์  วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2018 โซน 8 หลุม 0240
บรรจุศพ มารีอา สุกัญญา   เล็งหงษ์ตระกูล  วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2018 โซน 1 หลุม 0821
บรรจุศพ อันนา สินี (สำเนียง)   นันทวิสัย (เจริญจิต)  วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2018 โซน 4 หลุม 3041
บรรจุศพ มารีอา ปราณี (วันดี)   แซ่จิว วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2018 โซน 8 หลุม 1636


 

หน้าแรก | ประวัติสุสาน | ประวัติวัด | ค้นหาหลุมศพ | ตารางมิสซาประจำเดือน | ตารางมิสซา | ข่าวสาร | รวมรูปภาพ | ติดต่อเรา
บทสวดพลมารี

Copyright © 2009 ศานติคาม สุสานมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ ฯ

Visitors: Since 10-10-2009