• เสกสุสานศานติคาม ประจำปี 2563/2020 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563/2020 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมพระสันตปาปา ยอห์น ปอลที่ 2 (บริเวณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน) / ค่าบำรุงสุสาน สามารถชำระผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาสามพราน ชื่อบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ (ศานติคาม) เลขที่ 525-2-07525-3 และธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส สามพราน นครปฐม ชื่อบัญชี สุสานโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (ศานติคาม) เลขที่บัญชี 904-009229-9 แล้วส่งเอกสารการโอนมาที่ เบอร์โทรสาร. 02-4290864 พร้อมเขียนเบอร์หลุมหรือชื่อผู้ตาย และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ มาด้วยทุกครั้ง / มิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับประจำเดือน จะจัดขึ้นทุกวันอาทิตย์ที่ 4 ของเดือน ในเดือนนี้ ตรงกับ วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562/2019 เวลา 16.30 น. คุณพ่อเรืองฤทธิ์ ฤทธิบุญไชย เป็นประธาน/

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน ตุลาคม 2019

บรรจุศพ มารีอา ยุง   แซ่เหวียน วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2019 โซน 5 หลุม 4523
บรรจุศพ ฟรังซิสโก สมบัติ   กิจเจริญ วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2019 คอนโด 2-4-0221
บรรจุกระดูก มีคาแอล วสันต์   ปันปิน วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2019 โซน 6 หลุม 6527
บรรจุศพ เอลิซาเบธ ภาวิไล   เจริญพงศ์ วันเสาร์ท่ี่ 5 ตุลาคม 2019 โซน 8 หุม 1744
บรรจุศพ ยอแซฟ ณภัทร   ฉิมประเสริฐ วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2019 โซน 8 หลุม 1743
บรรจุศพ มารีอา ฉัตรวาริน   เพ็ชโรทัย  วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2019 โซน 8 หลุม 1745
บรรจุศพ มารีอา พรรณา  วิทยปรีชา  วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2019 โซน 1 หลุม 1523
บรรจุกระดูก อันเจลา คนึงจิตต์  กอประคอง วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2019 โซน 8 หลุม 1746


 

หน้าแรก | ประวัติสุสาน | ประวัติวัด | ค้นหาหลุมศพ | ตารางมิสซาประจำเดือน | ตารางมิสซา | ข่าวสาร | รวมรูปภาพ | ติดต่อเรา

Copyright © 2009 ศานติคาม สุสานมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ ฯ

Visitors: Since 10-10-2009