• เสกสุสานศานติคาม ประจำปี 2016 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2016 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุม ยอห์น ปอลที่ 2 (บริเวณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน) / ค่าบำรุงสุสาน สามารถชำระผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาสามพราน ชื่อบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (ศานติคาม) บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 525-2-07525-3 แล้วส่งเอกสารการโอนมาที่ เบอร์โทรสาร. 02-4290864 พร้อมเขียนเบอร์หลุมหรือชื่อผู้ตาย และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ มาด้วยทุกครั้ง / มิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับประจำเดือน จะจัดขึ้นทุกวันอาทิตย์ที่ 4 ของเดือน ในเดือนนี้ ตรงกับ วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2558/2015 เวลา 16.30 น. คุณพ่อประทีป สุทธินาวิน เป็นประธาน/บรรจุศพ ยวง สงบ เลิศคัมภีร์ศีล วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2015 โซน 8 หลุม 0951/บรรจุศพ ยอแซฟ ประสาน สงวนหล่อสิทธิ์ วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2015 โซน 8 หลุม 1031

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน กรกฎาคม 2015

บรรจุศพ เทเรซา  ปิ่นทอง  ธนทรัพย์สิน  วันพุธที่  1  กรกฎาคม  2015  โซน  8  หลุม  1030
บรรจุศพ  ยอแซฟ  .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน มิถุนายน 2015

บรรจุศพ  เปโตร  สาวิตร  ไกรสิทธุ์   วันจันทร์ที่  1  มิถุนายน  2015  โซน 8  หลุม 0946
บรรจุศพ  แบร์นาแ .....


อ่านต่อ

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน พฤษภาคม 2015

บรรจุศพ ยอแซฟ  ฑศพล  หิรัญบุรโชติ  วันจันทร์ที่  4  พฤษภาคม  2015  โซน 8  หลุม  0942
บรรจุศพ มีคาแอล  .....


อ่านต่อ

 

หน้าแรก | ประวัติสุสาน | ประวัติวัด | ค้นหาหลุมศพ | ตารางมิสซาประจำเดือน | ตารางมิสซา | ข่าวสาร | รวมรูปภาพ | ติดต่อเรา

Copyright © 2009 ศานติคาม สุสานมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ ฯ

Visitors: Since 10-10-2009