• ยกเลิกการเสกสุสานศานติคาม ประจำปี 2564 / ค่าบำรุงสุสาน โปรดชำระผ่านบัญชี ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต สาขาสามพราน ชื่อบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ (ศานติคาม) เลขที่ 525-2-07525-3 และธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส สามพราน นครปฐม ชื่อบัญชี สุสานโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (ศานติคาม) เลขที่บัญชี 904-009229-9 แล้วส่งเอกสารการโอนมาที่อีเมล info@santikham.com หรือทางไลน์ 087-5314490 พร้อมเขียนเบอร์หลุมหรือชื่อผู้ตาย และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ มาด้วยทุกครั้ง /งดมิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับประจำเดือนตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2021 เป็นต้นไป

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน ตุลาคม 2012

โรซา  ถนอม  กวยมงคล   วันที่ 1 ตุลาคม  2012  หลุม 0721
อากาทา  ปิยะรัตน์  ธนากาญจนระวี  วันที่ 2 ตุลาคม 2012  หลุม 3332
ยอแซฟ  แสงชัย  แซ่เล้า  วันที่ 4  ตุลาคม  2012  คอนโด  2-3-0304
เซซีลีอา  ลัดดาวัลย์  อนันธวัช  วันที่ 8 ตุลาคม  2012 หลุม 08-0531
มารีอา  ซิวเจียว  แซ่จัง  วันที่ 8 ตุลาคม  2012 หลุม 08-0532
มาร์การีตา  ยุพา  ทรรทรานนท์  วันที่ 8  ตุลาคม 2012  หลุม 1239
ยอแซฟ  พิสุทธิ์  ตันติเวชศักดิ์   วันที่ 11  ตุลาคม 2012  หลุม 1903
โรซา  หมุยเจ็ง  แซ่เตียว  วันที่ 11  ตุลาคม  2012  หลุม 08-0533
มารีอา  ประยงค์  เผ่าลามาช  วันที่ 15  ตุลาคม  2012  หลุม 08-0534
เปโตร  วิชัย  เจนผาสุก  วันที่ 19  ตุลาคม  2012  หลุม 08-0535
มารีอา วิไล  เพ็ญรุ่งเรืองกุล  วันที่ 19  ตุลาคม  2012  หลุม 0208
ยอแซฟ  อุทัย  ทองวิสุทธิ์  วันที่  19  ตุลาคม  2012  คอนโด  2-3-0305
หลุยส์  ณัฐวุฒิ  ไชยเผือก  วันที่ 19  ตุลาคม  2012  หลุม 08-0536
อันนา  อรนุช  ปิ่นรัตน์  วันที่ 22 ตุลาคม  2012  หลุม 6515
เปาลีนา  ศิริพร  แก้วเกตุ  วันที่ 23 ตุลาคม  2012  หลุม 0146
JUANA BAUTISTA BELASCO วันที่ 31 ตุลาคม 2012 คอนโด 2-3-0307
มารีอา อัชซูนตา  พัชรินทร์  พันธุ์เดิมวงษ์  วันที่ 31  ตุลาคม  2012  คอนโด 2-3-0308


 

หน้าแรก | ประวัติสุสาน | ประวัติวัด | ค้นหาหลุมศพ | ตารางมิสซาประจำเดือน | ตารางมิสซา | ข่าวสาร | รวมรูปภาพ | ติดต่อเรา

Copyright © 2009 ศานติคาม สุสานมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ ฯ

Visitors: Since 10-10-2009