• มิสซาผู้ล่วงลับทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที 4 ของเดือน เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 มิสซาเวลา 16.00 น. (หลังมิสซามีคุณพ่อไปเสกหลุม) / ค่าบำรุงสุสาน โปรดชำระผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาสามพราน ชื่อบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ (ศานติคาม) เลขที่ 525-2-07525-3 และธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส สามพราน นครปฐม ชื่อบัญชี สุสานโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (ศานติคาม) เลขที่บัญชี 904-009229-9 แล้วส่งเอกสารการโอนมาที่อีเมล info@santikham.com หรือทางไลน์ 087-5314490 พร้อมเขียนเบอร์หลุมหรือชื่อผู้ตาย และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ มาด้วยทุกครั้ง

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือนมิถุนายน 2023

บรรจุกระดูก วิคตอเรีย เอมอร  รุ่งเรืองผล วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2023 โซน 9 หลุม 0707
บรรจุศพ แอนดรู อภิชาติ  วังศธรธนคุณ วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2023 โซน 7 หลุม 0722
บรรจุศพ เรนาตุส นิพนธ์  อิสรานุลักษณ์ วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2023 โซน 8 หลุม 1431
บรรจุศพ เปโตร บรรจง  วัชรประภา วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2023 โซน 7 หลุม 0723
บรรจุศพ ยอแซฟ ทวี ยอดเพ็ชร วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2023 โซน 9 หลุม 0620
บรรจุศพ โรซา เซี่ยงหยู  แซ่อู่ วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2023 โซน 7 หลุม 0718
บรรจุศพ เทเรซา เฟลีเซีย ละม่อม  ฉันทานุรักษ์ วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2023 โซน 6 หลุม 5127
บรรจุศพ อันนา สุจิตรา  สาริสระ วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2023 โซน 7 หลุม 0724
บรรจุศพ เซซีลีอา สุนทรี ตรีดอน (สุขภักตร์)  วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2023 คอนโด 2-5-0207
บรรจุศพ ยอแซฟ สุรสิทธิ์  สุธรรมพร วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2023 โซน 2 หลุม 0630
บรรจุศพ บรูโน ไวฑูรย์ ตันติกิจรุ่งเรือง วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2023 โซน 9 หลุม 0522
บรรจุศพ เปโตร จิตติ สืบสว่างกุล วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2023 โซน 1 หลุม 0102
บรรจุศพ ยวงบอสโก นิพัทธ์  ตุงคะรักษ์ วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2023 โซน 7 หลุม 0725
บรรจุศพ เทเรซา เอื้อมเดือน  หมิ่นอวยชัย วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2023 โซน 5 หลุม 5402
บรรจุศพ เปโตร เปาโล บำรุง  อังศวานนท์ วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2023 โซน 7 หลุม 0726
บรรจุศพ ยอแซฟ วีระพันธ์  จูฑะโยธิน วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2023 โซน 5 หลุม 6403
บรรจุศพ เปาโล สมพงษ์ เกิดสว่าง วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2023 คอนโด 2-5-0208
บรรจุกระดูก แพททริก ธรรมชาติ  เดชะเอื้ออารีย์ วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2023 โซน 8 หลุม 1250
บรรจุกระดูก อลัน  เนตรยวิจิตร วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2023 ช่องกระดูก 3-2-0453
บรรจุศพ มารีอา สุวรี  อมรญาติ วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2023 โซน 8 หลุม 0731


 

หน้าแรก | ประวัติสุสาน | ประวัติวัด | ค้นหาหลุมศพ | ตารางมิสซาประจำเดือน | ตารางมิสซา | ข่าวสาร | รวมรูปภาพ | ติดต่อเรา
บทสวดพลมารี

Copyright © 2009 ศานติคาม สุสานมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ ฯ

Visitors: Since 10-10-2009