• มิสซาผู้ล่วงลับทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที 4 ของเดือน เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 มิสซาเวลา 16.00 น. (หลังมิสซามีคุณพ่อไปเสกหลุม) / ค่าบำรุงสุสาน โปรดชำระผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาสามพราน ชื่อบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ (ศานติคาม) เลขที่ 525-2-07525-3 และธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส สามพราน นครปฐม ชื่อบัญชี สุสานโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (ศานติคาม) เลขที่บัญชี 904-009229-9 แล้วส่งเอกสารการโอนมาที่อีเมล info@santikham.com หรือทางไลน์ 087-5314490 พร้อมเขียนเบอร์หลุมหรือชื่อผู้ตาย และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ มาด้วยทุกครั้ง

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน มีนาคม 2018

บรรจุศพ แอนโทนี่ เดช   บุลสุข วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2018 โซน 8 หลุม 1529
บรรจุศพ อันนา รำพูน   สุมะนังกุล วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2018 โซน 8 หลุม 1532
บรรจุศพ ฟรังซิส มนัส  มนูพิบูลย์ วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2018 โซน 1 หลุม 1014
บรรจุศพ มารีิอา สุมาลี   บุญสถิตถาวร วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2018 โซน 8 หลุม 1533
บรรจุกระดูก เทเรซา กิมเฮียง   ประสงค์ศรี วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2018 โซน 3 หลุม 2525
บรรจุศพ ยอแซฟ สุรชัย   ขจรวิถีจิตต์ วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2018 โซน 8 หลุม 1534
บรรจุศพ อากาทา พรทิพา   เคหสุขเจริญ วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2018 โซน 8 หลุม 0533
บรรจุศพ เปาโล นายแพทย์กลนี   ศิริยง  วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2018 โซน 3 หลุม 3707
บรรจุศพ ยอแซฟ พงษ์พัฒน์  เนตรศรี  วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2018 คอนโด 2-4-0314
บรรจุศพ มอนิกา นัทภร   ธกรจีรายุ  วันอังคารที่  20  มีนาคม  2018 โซน 3 หลุม 2021
บรรจุศพ มารีอา คาซิม  แซ่ตั้ง  วันอังคารที่  20  มีนาคม  2018 โซน 3 หลุม 3418
บรรจุศพ เทเรซา  ซ่องกุง  แซ่นิ้ม  (ส่วงกุง   แซ่โล้ว)  วันพฤหัสบดีที่  22  มีนาคม  2018 โซน 1 หลุม 0708
บรรจุศพ แอนโทนี่ ดำรง  เจริญพงษ์ วันพฤหัสบดีที่  22  มีนาคม  2018 โซน 8 หลุม 1535
บรรจุศพ มารีอา ชุนเน้ย   บริบูรณ์  วันพุธที่ 28 มีนาคม 2018 โซน 8 หลุม 1142


 

หน้าแรก | ประวัติสุสาน | ประวัติวัด | ค้นหาหลุมศพ | ตารางมิสซาประจำเดือน | ตารางมิสซา | ข่าวสาร | รวมรูปภาพ | ติดต่อเรา
บทสวดพลมารี

Copyright © 2009 ศานติคาม สุสานมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ ฯ

Visitors: Since 10-10-2009