• มิสซาผู้ล่วงลับทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที 4 ของเดือน เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 มิสซาเวลา 16.00 น. (หลังมิสซามีคุณพ่อไปเสกหลุม) / ค่าบำรุงสุสาน โปรดชำระผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาสามพราน ชื่อบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ (ศานติคาม) เลขที่ 525-2-07525-3 และธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส สามพราน นครปฐม ชื่อบัญชี สุสานโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (ศานติคาม) เลขที่บัญชี 904-009229-9 แล้วส่งเอกสารการโอนมาที่อีเมล info@santikham.com หรือทางไลน์ 087-5314490 พร้อมเขียนเบอร์หลุมหรือชื่อผู้ตาย และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ มาด้วยทุกครั้ง

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน กันยายน 2016

บรรจุศพ  ราฟาแอล  ดนัย  อังศวานนท์  วันจันทร์ที่  5  กันยายน  2016  โซน 4  หลุม  2031
บรรจุศพ มารีอา  เมธาพร  กสินธุเมธากร  วันอังคารที่  6  กันยายน  2016  คอนโด  2-3-0116
บรรจุศพ  มารีอา  ทับทิม  วงศ์เงินยวง  วันพุธที่  7  กันยายน  2016  โซน  3  หลุม  3530
บรรจุกระดูก  แอนโทนี่  ประสิทธิ์  โลหะวิริยศิริ  วันเสาร์ที่  10 กันยายน  2016  โซน 3  หลุม 3407
บรรจุศพ วินเซนต์  สะท้าน  เพ็ชรตระกูล  วันจันทร์ที่  12  กันยายน  2016  โซน  8   หลุม  1236
บรรจุศพ  แคทรีน  สายหลุด  นามจันทร์  วันพุธที่ 14 กันยายน  2016  โซน 3  หลุม  2110
บรรจุศพ  ยอแซฟ  วิชาญ  สมบุญสมบัติศิริ  วันพฤหัสบดีที่  15  กันยายน  2016  โซน 2  หลุม  1446
บรรจุกระดูก อันนา  ภัทรภร  ตันติเวชศักดิ์   วันเสาร์ที่ 17 กันยายน  2016  โซน  3  หลุม 1902 
บรรจุศพ เทเรซา  สิริวรรณ  จรัญมหาวงศ์  วันจันทร์ที่  19  กันยายน  2016  โซน 1  หลุม 0702
บรรจุศพ นายปันโล คาฮันดิง(Mr.Pablo  Cahanding)   วันพฤหัสบดีที่  22  กันยายน  2016  คอนโด  2-3-0118
บรรจุศพ มารีอา  บุญธรรม  เจริญใจ  วันศุกร์ที่  23  กันยายน  2016  คอนโด 2-3-0117
บรรจุศพ เทเรซา  ราณี  ผาสุขกิจวัฒนา  วันจันทร์ที่  26  กันยายน  2016  โซน 2 หลุม 0226


 

หน้าแรก | ประวัติสุสาน | ประวัติวัด | ค้นหาหลุมศพ | ตารางมิสซาประจำเดือน | ตารางมิสซา | ข่าวสาร | รวมรูปภาพ | ติดต่อเรา
บทสวดพลมารี

Copyright © 2009 ศานติคาม สุสานมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ ฯ

Visitors: Since 10-10-2009