• มิสซาผู้ล่วงลับทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที 4 ของเดือน เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 มิสซาเวลา 16.00 น. (หลังมิสซามีคุณพ่อไปเสกหลุม) / ค่าบำรุงสุสาน โปรดชำระผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาสามพราน ชื่อบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ (ศานติคาม) เลขที่ 525-2-07525-3 และธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส สามพราน นครปฐม ชื่อบัญชี สุสานโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (ศานติคาม) เลขที่บัญชี 904-009229-9 แล้วส่งเอกสารการโอนมาที่อีเมล info@santikham.com หรือทางไลน์ 087-5314490 พร้อมเขียนเบอร์หลุมหรือชื่อผู้ตาย และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ มาด้วยทุกครั้ง

ขอคำภาวนาเพื่อผู้ที่บรรจุศพในเดือน เมษายน 2014

มารีอา  ชมพูนุช  ชัยสุวรรณ  วันที่ 2 เมษายน 2014  หลุม 08-0228
ยอแซฟ  สันติ  วงษ์สกุล  วันที่ 4 เมษายน 2014 หลุม 6502
ยอห์นบอสโก  เสนี  เสริมศิริโรจน์  วันที่ 5 เมษายน 2014 หลุม 4016
ยออากิม  ซู่หลี   แซ่หรือ  วันที่ 12 เมษายน 2014  หลุม 08-0748
อันนา  วิไลวรรณ  มณีฤทธิ์  วันที่  16  เมษายน  2014  หลุม  08-0749
เซซีลีอา  ชูสิริย์  สุทธิจิตต์  วันที่   24  เมษายน  2014  หลุม 08-0633
แอนนา  ส่งศรี  จารุจินดา  วันที่  25  เมษายน 2014  หลุม  08-0534
อันตน  ชยพล   แซ่โค้ว  วันที่ 26 เมษายน  2014  ช่องบรรจุกระดูก 3-2-0553


 

หน้าแรก | ประวัติสุสาน | ประวัติวัด | ค้นหาหลุมศพ | ตารางมิสซาประจำเดือน | ตารางมิสซา | ข่าวสาร | รวมรูปภาพ | ติดต่อเรา
บทสวดพลมารี

Copyright © 2009 ศานติคาม สุสานมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ ฯ

Visitors: Since 10-10-2009