ศานติคาม สุสานมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ ฯ
   
 • เสกสุสานศานติคาม ประจำปี 2562/2019 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562/2019 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมพระสันตปาปายอห์น ปอลที่ 2 (บริเวณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน) / ค่าบำรุงสุสาน สามารถชำระผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาสามพราน ชื่อบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ (ศานติคาม) เลขที่ 525-2-07525-3 และธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส สามพราน นครปฐม ชื่อบัญชี สุสานโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (ศานติคาม) เลขที่บัญชี 904-009229-9 แล้วส่งเอกสารการโอนมาที่ เบอร์โทรสาร. 02-4290864 พร้อมเขียนเบอร์หลุมหรือชื่อผู้ตาย และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ มาด้วยทุกครั้ง / มิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับประจำเดือน จะจัดขึ้นทุกวันอาทิตย์ที่ 4 ของเดือน ในเดือนนี้ ตรงกับ วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561/2018 เวลา 16.30 น. คุณพ่ออนุสรณ์ แก้วขจร เป็นประธาน/ บรรจุศพ มารีอา กาญจนา ไชยกิจ วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2018 โซน 2 หลุม 0144/ บรรจุศพ ยูเลียนา พนิตนาฏ วงศ์พานิช วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2018 โซน 1 หลุม 1108/ บรรจุศพ ฟรังซิสโก สวัสดิ์ ตรีคณา วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2018 โซน 8 หลุม 1637/ บรรจุศพ มารีอา เตือนใจ โรจนะสาโรช วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2018 โซน 3 หลุม 3006/ บรรจุศพ รัตนา ดาราอัมพรเลิศ วันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน 2018 โซน 8 หลุม 1638/ บรรจุกระดูก ยอแซฟ วราวุธ โกญจนาท วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2018 2018 โซน 1 หลุม 0921
ติดต่อสุสานเมื่อมีผู้เสียชีวิต

 • 1) เมื่อมีผู้เสียชีวิตให้แจ้งทางเขต/อำเภอ เพื่อออกใบมรณะบัตร (นำสำเนาใบมรณะบัตรมอบให้สุสานฯ 1 ชุด)

 • 2) ติดต่อวัดที่ผู้ตายรับศีลล้างบาปเพื่อขอใบรับรอง หากหาไม่ได้ให้พระสงฆ์รับรองความเป็นคาทอลิกของผู้ตาย

 • 3) ติดต่อวัดที่จะตั้งศพเพื่อสวดภาวนา และถวายมิสซาปลงศพ สวดกี่วัน
  มิสซาปลงศพวัดที่ตั้งศพหรือที่วัดพระเยซูเจ้าฯ สามพราน วันและเวลามิสซา

 • 4) เอกสารสำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่จะรับเป็นผู้จัดการหลุมศพ (ต้องเป็นคู่ชีวิตหรือบุตรของผู้ตาย)
  หากเป็นบุุคคลอื่น ต้องมีหนังสือยินยอมให้เป็นผู้จัดการหลุมศพ

 • 5) ติดต่อเจ้าหน้าที่สุสานฯ แจ้งวันและเวลาที่จะนำศพมาบรรจุ พร้อมทั้งแจ้งชื่อพระสงฆ์ที่จะทำพิธีที่สุสานฯ

 • 6) หากต้องการสิ่งที่ต้องใช้ในวันบรรจุศพ โปรดแจ้งสุสานฯเพื่อช่วยจัดเตรียม เช่นกรณีวางดินพระราชทาน
 

หน้าแรก | ประวัติสุสาน | ประวัติวัด | ค้นหาหลุมศพ | ตารางมิสซาประจำเดือน | ตารางมิสซา | ข่าวสาร | รวมรูปภาพ | ติดต่อเรา

Copyright © 2009 ศานติคาม สุสานมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ ฯ

Visitors: Since 10-10-2009