ศานติคาม สุสานมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ ฯ
   
 • เสกสุสานศานติคาม ประจำปี 2563/2020 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563/2020 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมพระสันตปาปา ยอห์น ปอลที่ 2 (บริเวณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน) / ค่าบำรุงสุสาน สามารถชำระผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาสามพราน ชื่อบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ (ศานติคาม) เลขที่ 525-2-07525-3 และธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส สามพราน นครปฐม ชื่อบัญชี สุสานโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (ศานติคาม) เลขที่บัญชี 904-009229-9 แล้วส่งเอกสารการโอนมาที่ เบอร์โทรสาร. 02-4290864 พร้อมเขียนเบอร์หลุมหรือชื่อผู้ตาย และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ มาด้วยทุกครั้ง / มิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับประจำเดือน จะจัดขึ้นทุกวันอาทิตย์ที่ 4 ของเดือน ในเดือนนี้ ตรงกับ วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562/2019 เวลา 16.30 น. คุณพ่ออนุสรณ์ แก้วขจร เป็นประธาน/ บรรจุศพ อันนา นับฝ่า แซ่ลี้ วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2019 โซน 2 หลุม 1445/ บรรจุศพ สเตเฟน มารีอา อมาเดอุส เชิดชัย วิสุทธิผล วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2019 โซน 8 หลุม 1827
ติดต่อสุสานเมื่อมีผู้เสียชีวิต

 • 1) เมื่อมีผู้เสียชีวิตให้แจ้งทางเขต/อำเภอ เพื่อออกใบมรณะบัตร (นำสำเนาใบมรณะบัตรมอบให้สุสานฯ 1 ชุด)

 • 2) ติดต่อวัดที่ผู้ตายรับศีลล้างบาปเพื่อขอใบรับรอง หากหาไม่ได้ให้พระสงฆ์รับรองความเป็นคาทอลิกของผู้ตาย

 • 3) ติดต่อวัดที่จะตั้งศพเพื่อสวดภาวนา และถวายมิสซาปลงศพ สวดกี่วัน
  มิสซาปลงศพวัดที่ตั้งศพหรือที่วัดพระเยซูเจ้าฯ สามพราน วันและเวลามิสซา

 • 4) เอกสารสำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่จะรับเป็นผู้จัดการหลุมศพ (ต้องเป็นคู่ชีวิตหรือบุตรของผู้ตาย)
  หากเป็นบุุคคลอื่น ต้องมีหนังสือยินยอมให้เป็นผู้จัดการหลุมศพ

 • 5) ติดต่อเจ้าหน้าที่สุสานฯ แจ้งวันและเวลาที่จะนำศพมาบรรจุ พร้อมทั้งแจ้งชื่อพระสงฆ์ที่จะทำพิธีที่สุสานฯ

 • 6) หากต้องการสิ่งที่ต้องใช้ในวันบรรจุศพ โปรดแจ้งสุสานฯเพื่อช่วยจัดเตรียม เช่นกรณีวางดินพระราชทาน
 

หน้าแรก | ประวัติสุสาน | ประวัติวัด | ค้นหาหลุมศพ | ตารางมิสซาประจำเดือน | ตารางมิสซา | ข่าวสาร | รวมรูปภาพ | ติดต่อเรา

Copyright © 2009 ศานติคาม สุสานมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ ฯ

Visitors: Since 10-10-2009